Ο Διαρθρωμένος Διάλογος ξεκίνησε το ταξίδι του και φέτος!

  • Ιούνιος 10, 2016
640 480 Cyprus Youth Council

Ο Διαρθρωμένος Διάλογος** ξεκίνησε το ταξίδι του και φέτος!
Η στιγμή που όλοι μας περιμέναμε έχει έρθει. Τώρα μπορείς να συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Ενημερώσου για το πρόγραμμα διαβουλεύσεων σε όλη την Κύπρο κι έλα μαζί μας!
Αν πάλι έπιασαν οι ζέστες και δύσκολα φεύγεις απ’ την παραλία, τότε μην ανησυχείς! Και πάλι μπορείς να συμμετέχεις. Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά! Μπορείς να απαντήσεις το Online ερωτηματολόγιο με ένα μόνο κλικ ΕΔΩ.
Η θεματική προτεραιότητα για φέτος είναι: Επιτρέποντας σε όλους τους νέους να συμμετάσχουν σε μια ποικιλόμορφη, ενωμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Έτοιμοι για τη ζωή. Έτοιμοι για την κοινωνία.

june

**Ο Διαρθρωμένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο που δίνει στη φωνή των νέων δύναμη, κι αυτό επειδή πετυχαίνει να φέρνει κοντά τους νέους με τους φορείς χάραξης πολιτικής. Είναι μια κυκλική διαδικασία της οποίας ηγείται η νεολαία. Διεξάγεται, λοιπόν, σε 18μηνους κύκλους εργασίας. Έτσι, κάθε χρόνο έχουμε μια θεματική προτεραιότητα που αφορά τη νεολαία. Στη βάση αυτής της θεματικής, πραγματοποιείται Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, κατά την οποία αποφασίζονται 5 με 6 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές στέλνονται από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο για να απαντηθούν από τους νέους. Στην Κύπρο, υπεύθυνος για τη συλλογή των απόψεων των νέων είναι το ΣυΝΚ. Μετέπειτα, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας συγκεντρώνει όλες τις απόψεις σε μια ενιαία έκθεση. Κατόπιν πραγματοποιείται ευρωπαϊκή σύνοδος νεολαίας στην οποία οι νέοι και οι πολιτικοί ιθύνοντες καταλήγουν σε κοινές συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ. Στην συνέχεια επαφίεται σε κάθε χώρα μέλος εάν θα υιοθετήσει τις συστάσεις αυτές ως πολιτική για τη νεολαία.