Νεολαία με Προοπτική: 3 Σύγχρονες Προτάσεις

  • Ιούνιος 7, 2019
1024 730 Cyprus Youth Council

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, υλοποιώντας την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, διοργανώνει παρουσίαση στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στις 13 Ιουνίου, 2019 και ώρα 18:30, με θέμα:

«Νεολαία με Προοπτική: 3 σύγχρονες προτάσεις»

Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η ανακοίνωση μιας δέσμης προγραμμάτων και έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου της Νεολαίας, την προσφορά των απαραίτητων σύγχρονων υποδομών, γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συμμετοχής της νεολαίας στη διαμόρφωση πολιτικών.

Tην εκδήλωση θα χαιρετήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/589862581509973/

Συμμετοχές: https://bit.ly/2wo1Ykl

 

prosklisionek