Νέα για Νέους

Το πρόγραμμα της ΒτΝΑ υποψήφιο για το SALTO PI Award!

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY, συνδιοργανωτές του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (ΒτΝΑ), με χαρά ανακοινώνουν πως το πρόγραμμα της ΒτΝΑ είναι υποψήφιο για βραβείο από το Salto Participation and Information Resource Center, ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα  στην Ευρώπη όσον αφορά στη συμμετοχή των νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.

Dream Fighters Zoom Seminar

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν διαδικτυακό και διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο “Dream Fighters: επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές πέραν από τα στερεότυπα του φύλου.”

Τακτική Συνεδρία Συ.Ν.Κ.

Παρα το ότι δεν μπορούμε να βρισκόμαστε προσωρινά στον ίδιο χώρο, το Συ.Ν.Κ. συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, με καθημερινό συντονισμό των λειτουργών με το Διοικητικό Συμβούλιο και τηλεργασία.