Νέα για Νέους

Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων το καλύτερο πρόγραμμα στην Ε.E. για τη νεανική συμμετοχικότητα

Το πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (ΒτΝΑ), μια συνδιοργάνωση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και του Cyprus Youth DiplomaCY αναδείχθηκε ως το καλύτερο πρόγραμμα στην Ευρώπη όσο αφορά την προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα πανευρωπαϊκά βραβείο SALTO PI Awards.

Το πρόγραμμα της ΒτΝΑ υποψήφιο για το SALTO PI Award!

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY, συνδιοργανωτές του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (ΒτΝΑ), με χαρά ανακοινώνουν πως το πρόγραμμα της ΒτΝΑ είναι υποψήφιο για βραβείο από το Salto Participation and Information Resource Center, ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα  στην Ευρώπη όσον αφορά στη συμμετοχή των νέων στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων.

Dream Fighters Zoom Seminar

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν διαδικτυακό και διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο “Dream Fighters: επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές πέραν από τα στερεότυπα του φύλου.”