Νέα για Νέους

13η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Αγαπητές Οργανώσεις – Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,   Η Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου στη βάση του Άρθρου 15…

International #YouthDay 2017

Η 12η Αυγούστου, ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως η παγκόσμια ημέρα νεολαίας και αναφέρεται στους νέους όλου του πλανήτη…