Νέα για Νέους

“Invest in Youth” | Αναζήτηση Συμμετεχόντων

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου υπό τον τίτλο «InvestinYouth». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 9…