Νέα για Νέους

Dream Fighters Zoom Seminar

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, διοργανώνουν διαδικτυακό και διαδραστικό σεμινάριο με τίτλο “Dream Fighters: επαγγελματικές και εκπαιδευτικές επιλογές πέραν από τα στερεότυπα του φύλου.”

Τακτική Συνεδρία Συ.Ν.Κ.

Παρα το ότι δεν μπορούμε να βρισκόμαστε προσωρινά στον ίδιο χώρο, το Συ.Ν.Κ. συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του, με καθημερινό συντονισμό των λειτουργών με το Διοικητικό Συμβούλιο και τηλεργασία.

Nicosia 2040: Volume II

Η σειρά #2040 έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για τις πόλεις της Κύπρου μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων και των αρχών της κάθε πόλης.