Νέα για Νέους

Πραγματοποιήθηκε η τελευταία εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, με θέμα LGBTQI+ RIGHTS – ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα και Ισότητα των Φύλων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25/05/2021 και ώρα 18:00 η τελευταία εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων, οι οποίες διοργανώθηκαν από το Συμβούλιο…

Πραγματοποιήθηκε η τέταρτη εκ των έξι Διαδικτυακών Συζητήσεων με Υποψήφιους/Υποψήφιες Βουλευτές/Βουλεύτριες, Με Θέμα Διαφθορά

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 13/05/2021 και ώρα 18:30 η τέταρτη εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, τις οποίες διοργανώνει…

Πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, με θέμα το Κυπριακό

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 11/05/2021 και ώρα 18:30 η τρίτη εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, τις οποίες διοργανώνει…

Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, με θέμα το Περιβάλλον

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 06/05/2021 και ώρα 18:30 η δεύτερη εκ των έξι διαδικτυακών συζητήσεων με υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες, τις οποίες διοργανώνει…