Λάβετε Μέρος στις Τοπικές Διαβουλεύσεις και Διαμορφώστε την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία!

  • Σεπτέμβριος 2, 2016
623 960 Cyprus Youth Council

Είναι γεγονός ότι, οι νέοι αποτελούν προτεραιότητα του κοινωνικού οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρούσα κρίση αυξάνει την ανάγκη για καλλιέργεια του ανθρώπινου δυναμικού που αντιπροσωπεύουν οι νέοι. Οι νέοι αποτελούν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη και διευκολύνουν την κοινωνική αλλαγή, την οικονομική πρόοδο και την τεχνολογική καινοτομία. Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναγκών των νέων αλλά και των δικαιωμάτων τους, θα επηρεάσει θετικά τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και την ευημερία των μελλοντικών γενεών.

Γι’ αυτό το λόγο, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, ως ο αρμόδιος ημικρατικός Οργανισμός για θέματα νεολαίας, βρίσκεται στη διαδικασία σύστασης Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία της Κύπρου, θα αποτελεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για την εφαρμογή δράσεων που διασφαλίζουν μια ποιοτική ζωή και ευκαιρίες για τους νέους στη χώρα μας. Η Στρατηγική θα καθορίζει το εθνικό όραμα στον τομέα της νεολαίας και θα επιδιώκει την καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. Πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο θα συνδέει όλες τις κρατικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε θέματα νεολαίας και από το οποίο θα απορρέουν κοινοί στόχοι και αρχές.

Η συμβολή των νέων στη διαμόρφωση της Στρατηγικής είναι άκρως απαραίτητη! Επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε ότι, οι νέοι και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, στην υλοποίηση και την αξιολόγησή της, σύμφωνα με την καθιερωμένη ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική.

Σε αυτή τη φάση λοιπόν, μπορείτε να συμβάλετε συμμετέχοντας στις τοπικές διαβουλεύσεις, ως ακολούθως:

  • Δευτέρα, 05/09/2016, Πολυχώρος Νέων Λεμεσού, 11:00 (Κανάρη 34, Ά’ Δημοτική Αγορά)
  • Τρίτη, 06/09/2016, Οίκημα Κέντρου Νεότητας Απώλειας Ακοής, 19:00 (1ης Οκτωβρίου, Έγκωμη Λευκωσία, απέναντι από Coffee Island)
  • Τετάρτη, 07/09/2016, Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας, 19:00 (Δασάκι Άχνας, Αμμόχωστος)
  • Πέμπτη, 08/09/2016, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου, 18:00 (Γωνία Απ. Παύλου & Γλάδστωνος)
  • Παρασκευή, 09/09/2016, Κοινοτικό Κτίριο Τεμπριάς, 19:00 (Κοινοτικό Κτίριο Τεμπριάς)
  • Παρασκευή, 09/09/2016, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Αγρού, 18:30 (Λεωφ. Στέλιου Χ’’ Πετρή 6)
  • Σάββατο, 10/09/2016, Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας, Λευκωσία, 11:00 (Λεωφ. Αθαλάσσας, 169 Διαμ. 102)
  • Σάββατο, 10/09/2016, Κέντρο Νεότητας Προφήτη Ηλία 17:00, (Συκόπετρα)
  • Παρασκευή, 16/09/2016, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Θρασύβουλος Θρασυβούλου, Λάρνακα, 18:30 (Λεωφ. Γρ. Αυξεντίου 27, Πλατεία Ακρόπολης)

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: 25871471 / https://goo.gl/forms/BQt8aQeqdWjYBttl2 .

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να απαντήσετε και στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016, μέσω του οποίου μπορείτε να πείτε πάλι τη γνώμη σας!