Ιωάννα Δημοσθένους | Ομάδα Εκπαιδευτών

 

Ηλ.Διεύθυνσηioannademosthenous@hotmail.com

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ:

  • Human Rights
  • Youth Active Participation
  • Youth Advocacy
  • Youth in Diplomacy & International Relations
  • Youth Empowerment
  • Youth Inclusion in Decision Making Mechanisms
  • Youth & Women’s Leadership
  • Youth Rights
  • Youth for Security and Cooperation

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Το ενδιαφέρον της Ιωάννας για τα θέματα νεολαίας και τα δικαιώματα των νέων ξεκίνησε το 2009, όπου για πρώτη φορά συμμετείχε σε οργανισμούς νεολαίας κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Η ανάμειξη της με τον τομέα της νεολαίας στην Κύπρο ξεκίνησε το 2013, όταν επιλέγηκε από το ΣυΝΚ ως Πρέσβειρα για τον Διαρθρωμένο Διάλογο (2013-2015). Από τότε, έχει ενεργά συμμετάσχει σε πολλά έργα (project) του Κυπριακού Νεανικού Κινήματος τα οποία σχετίζονται με την μη τυπική και άτυπη μάθηση, με μεγάλη εμπειρία σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με τελικό της σκοπό την υλοποίηση στρατηγικών και πολιτικών για την νεολαία καθώς και την συνεχιζόμενη δράση για τα δικαιώματα των νέων και την ενδυνάμωση αυτών. Από το 2013 έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα (project) νεολαίας, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε πολλές δράσεις ανά τον κόσμο όπως το πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για Πολιτικές Νεολαίας (Μπακού, Οκτώβριος 2014) και το One Young World, την μεγαλύτερη συνδιάσκεψη νεολαίας στον κόσμο (Δουβλίνο-Οκτώβριος 2014, Χάγη-Οκτώβριος 2018).

Η Ιωάννα ίδρυσε το 2014 την ΜΚΟ “Cyprus Youth DiplomaCY”, όπου υπηρέτησε ως πρώτη πρόεδρος από το 2014 μέχρι το 2017. Επανεξελέγη στη θέση της Προέδρου το 2019, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες. Το Cyprus Youth DiplomaCY είναι η πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Κύπρο που ασχολείται συγκεκριμένα και αποκλειστικά με τις θεματικές της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την ένταξή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που σχετίζονται με τη διπλωματία και τις διεθνείς σχέσεις. Από το 2015, το Cyprus Youth DiplomaCY είναι οργάνωση πλήρες-μέλος στο ΣυΝΚ.

BRIEF BIO | ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Η Ιωάννα είναι η ιδρύτρια και Πρόεδρος της ΜΚΟ “Cyprus Youth DiplomaCY”, της πρώτης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στην Κύπρο που ασχολείται συγκεκριμένα και αποκλειστικά με τις θεματικές της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την ένταξή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεωντης Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης δίνει την δυνατότητα στους νέους και στις νέες της Κύπρου να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν την εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Αξίζει να αναφερθεί πως το Cyprus Youth DiplomaCY θεωρείται πλέον συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Νεολαίας σε θέματα νεολαίας.

Η Ιωάννα ειδικεύεται επίσης σε θέματα νεολαίας και συνηγορίας σε θέματα δικαιωμάτων των νέων και έχει εργαστεί εθελοντικά (pro bono) τα τελευταία 8 χρόνια σε πολλά τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

WORKING LANGUAGES:

Ελληνικά, Αγγλικά, French

MY MOTTO:

“You are never too young to lead, and we are never too old to learn.” – Kofi Annan