Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων | Κωνσταντίνος Καρσεράς

 

“Η αξιοποίηση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που μπορούν να απευθύνονται σε όλους τους νέους της κοινωνίας μας, από διαφορετικές κατηγορίες, αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα Γραμματεία του Συ.Ν.Κ., έτσι ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής δράσης των νέων του τόπου μας. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των νέων, προσφέροντας τους ευκαιρίες απόκτησης χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων.”

 

Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Κωνσταντίνος είναι από τα νεαρότερα μέλη του συμβουλίου. Προέρχεται από την επαρχία Πάφου όπου και δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο, στον οργανισμό που εκπροσωπεί. Είναι μέλος και εκπρόσωπος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις μέλη του Συ.Ν.Κ.. Ο Κωνσταντίνος είναι προπτυχιακός φοιτητής του ΤΕΠΑΚ με σημαντική συμμετοχή στην εκπροσώπηση φοιτητών στα όργανα του πανεπιστημίου του. Επίσης, είναι μέλος της εθνικής ομάδας των Youth Ambassators του Ευρωπαϊκού διαλόγου για τη Νεολαία, καθώς και άλλων προγραμμάτων του συμβουλίου. Διαπνέεται από ενεργητικότητα και γνωρίζοντας τον καλύτερα, εύκολα κανείς μπορεί να τον χαρακτηρίσει ως ένα άτομα με «ανήσυχο πνεύμα». Ο Κωνσταντίνος εκπροσώπησε τόσο το Συ.Ν.Κ όσο και την Κύπρο σε τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνές συνέδρια και δραστηριότητες για νέους. Πιστεύει και πάντα θα προωθεί τον σημαντικό ρόλο του Συμβουλίου Νεολαίας ως συντονιστικό και αντιπροσωπευτικό φορέα όλων των οργανώσεων της Κυπριακής Νεολαίας, πάντα με την αποδοχή της διαφορετικότητας και την συμπερίληψη όλων για την καλύτερη και την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των νέων .