Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων | Μιράντα Ζαβρού

“Δεν μπορούμε πάντα να οικοδομήσουμε το μέλλον για τη νεολαία μας, αλλά μπορούμε να οικοδομήσουμε τη νεολαία μας για το μέλλον”, Franklin D. Roosevelt

Η Μιράντα είναι ενεργή στον τομέα της νεολαίας τα τελευταία 7 χρόνια. Έχει συμμετάσχει, διοργανώσει και εργαστεί ως εκπαιδεύτρια σε ποικίλες εκδηλώσεις και φεστιβαλ νεολαίας, εκπαιδεύσεις μη τυπικής μάθησης, ανταλλαγές νέων, κλπ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του YEU Cyprus (Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση). Έχει καταπιαστεί κυρίως με θέματα διαπολιτισμικής αποδοχής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπαίδευσης για την ειρήνη. Η ενεργός συμμετοχή της στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ξεκίνησε το 2014, όταν προσχώρησε στην ομάδα εκπαιδευτών του Συμβουλίου. Αυτό το διάστημα, εργάζεται και αναπτύσσει τις ικανότητές της ως εκπαιδεύτρια μη τυπικής μάθησης – μέχρι σήμερα έχει εργαστεί κυρίως μέσω του YEU Cyprus και του YEU International.

Η Μιράντα έχει επίσης ασχοληθεί με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας Νεολαίας. Ήταν εθελόντρια (EVS) για έναν χρόνο στη Βάρνα (πρωτεύουσα νεολαίας 2017), μέλος της ομάδας “Ευρύτερη Λευκωσία” – υποψήφια πόλη για τον τίτλο για το 2021 και εκπαιδεύτρια σε εκπαίδευση της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας του 2019, το Νοβι Σατ. Ένας από τους στόχους και όνειρά της λοιπόν, θα ήταν να δει την πόλη της να φέρει τον τίτλο.

Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά και MBA και εργάζεται ως καθηγήτρια Λογιστικής και Οικονομικών.

Πιστεύει ακράδαντα ότι μέσω της νεολαίας και με ουσιώδη και στοχευμένη εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική) μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να διαμορφώσουμε το μέλλον! Ελπίζει ότι μέσω της συμμετοχής της στο Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας μπορεί να έχει μια πιο δυνατή φωνή για τη νεολαία της Κύπρου μέσα από ευρωπαϊκές και διεθνείς πλατφόρμες.