Γνωρίστε μας

  |   |  

Μαρία Κολά | Πρόεδρος

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), στην οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα μας τα νέα. Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των νέων της Κύπρου για θέματα που τους αφορούν παρέχοντας εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική ενημέρωση, τόσο των οργανώσεων μελών μας, αλλά και ευρύτερα των νέων της χώρας μας.

Χαιρετισμός Προέδρου | Βιογραφικό Προέδρου

icon
Αντώνης Ταμπούρας

Γραμματέας Ανάπτυξης Προγραμμάτων
  |  
Σύντομο Βιογραφικό

icon
Κωνσταντίνος Καρσεράς

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

  |  

Σύντομο Βιογραφικό

icon
Γαβριήλ Ευστρατίου

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων
  |  
Σύντομο Βιογραφικό

icon
Άντρια Θωίδη

Γραμματέας Τύπου και Πληροφόρησης
  |  
Σύντομο Βιογραφικό

  |  

Χριστίνα Γιανναπή | Εκτελεστική Γραμματέας 

“We shouldn’t be looking for heroes, we should be looking for good ideas.” ― Noam Chomsky

  |  

Ανδρέας Κυπριανίδης | Λειτουργός Προγραμμάτων  

We never fail when we try to do our duty, we always fail when we neglect to do it.

Sir Robert Baden-Powell

  |   |

| Λειτουργός Επικοινωνίας