Γενική Συνέλευση ΣυΝΚ 2016

  • Αύγουστος 29, 2016
1024 943 Cyprus Youth Council

Αγαπητές Οργανώσεις – Μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου,
Η Εκτελεστική Γραμματεία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου βάσει του άρθρου 15 παράγραφος Α΄ του Καταστατικού του ΣυΝΚ, προκηρύσσει την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του. Η Γενική Συνέλευση, η οποία θα είναι Καταστατική, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 και η ώρα 09:30πμ – 16:00μμ, στο ξενοδοχείο Σεμέλη στη Λευκωσία (χάρτης και διεύθυνση ΕΔΩ).

 

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζεται:

  1. Συζήτηση και έγκρισή απολογισμού δράσης της Γραμματείας
  2. Παρουσίαση της διεθνούς δραστηριότητας
  3. Συζήτηση και έγκριση οικονομικού απολογισμού
  4. Αξιολόγηση και έγκριση αιτήσεων για νέα μέλη-οργανώσεις (α)
  5. Συζήτηση και ψήφιση εγγράφων πολιτικής (β)
  6. Συζήτηση και ψήφιση καταστατικών αλλαγών (γ)
  7. Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (δ)
  8. Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ(ε)

 

Ως εκ τούτου, επισυνάπτονται τα εξής ενημερωτικά και βοηθητικά έγγραφα:

 

(α) Αιτήσεις και κριτήρια για Πλήρη και Συνδεδεμένα Μέλη

Στη Γενική Συνέλευση θα έχουν τη δυνατότητα ΜΚΟ νεολαίας να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν συνδεδεμένα ή συνεργαζόμενα μέλη του ΣυΝΚ.  Επίσης, ΜΚΟ νεολαίας που είναι ήδη συνδεδεμένα μέλη, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν πλήρη μέλη. Τις αιτήσεις καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις για την κάθε περίπτωση, μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 22 Σεπτεμβρίου 2016.

 

(β) Πληροφορίες για κατάθεση Εγγράφων Πολιτικής

Οι οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ μπορούν να υποβάλουν έγγραφα πολιτικής για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Οι οργανώσεις που θέλουν να υποβάλουν έγγραφα, πρέπει να τα αποστείλουν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Αφού υποβληθούν εμπρόθεσμα τα έγγραφα, θα αποσταλούν σε όλες τις οργανώσεις για να κάνουν τυχόν τροποποιήσεις που θέλουν για να συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των διαδικασιών μπορείτε να βρείτε τους Κανονισμούς Εγγράφων Πολιτικής εδώ

Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων πολιτικής είναι 22 Σεπτεμβρίου 2016.

 

(γ) Διαδικασία Διαβούλευσης – Υποβολής Προτάσεων
Καλούνται όλες οι Οργανώσεις-Μέλη όπως υποβάλουν εισηγήσεις ή προτάσεις για καταστατικές αλλαγές. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Εκτελεστική Γραμματεία του ΣυΝΚ (μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο info@cyc.org.cy ) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016. Το υφιστάμενο Καταστατικό του ΣυΝΚ (2014) επισυνάπτεται ΕΔΩ. Όλες οι εισηγήσεις που θα τεθούν από Οργανώσεις-Μέλη, είτε τυγχάνουν της έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας είτε όχι, θα αποσταλούν στις οργανώσεις – μέλη μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2016 και θα τεθούν ενώπιον της Συνέλευσης προς ψήφιση αφού ο τελικός λόγος ανήκει στις Οργανώσεις-Μέλη του ΣυΝΚ.

Η συμμετοχή όλων των Οργανώσεων-Μελών είναι σημαντική καθώς το καταστατικό ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του ΣυΝΚ.

 

(δ) Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές για ανάδειξη Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος* τουλάχιστον 30 μέρες (22 Σεπτεμβρίου 2016) πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 34ο έτος της ηλικίας τους. Το βιογραφικό και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στα Ελληνικά και Αγγλικά.

 

*Σημείωση: Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter) θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα «Ποιες οι ικανότητες και τα προσόντα σου;», «Γιατί θα θελες να εκλεγείς;», «Γιατί πιστεύεις ότι οι οργανώσεις πρέπει να επιλέξουν εσένα;»

 

(ε) Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ

Στην Γενική Συνέλευση θα διεξαχθούν Εκλογές για ανάδειξη Συμβουλευτικού Οργάνου για Αιτήσεις Ένταξης στο ΣυΝΚ. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν από Οργανώσεις Πλήρη Μέλη μόνο. Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τις οργανώσεις πλήρη μέλη σε ειδικό έντυπο, συνοδευόμενο με σύντομο βιογραφικό του υποψηφίου και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος* τουλάχιστον 30 μέρες (22 Σεπτεμβριου 2016) πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 34ο έτος της ηλικίας τους. Το βιογραφικό και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου θα πρέπει να αποσταλούν στα Ελληνικά και Αγγλικά.

 

*Σημείωση: Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter) θα πρέπει να απαντά στα ερωτήματα «Ποιες οι ικανότητες και τα προσόντα σου;», «Γιατί θα θελες να εκλεγείς;», «Γιατί πιστεύεις ότι οι οργανώσεις πρέπει να επιλέξουν εσένα;»

 

Τέλος σημειώνεται ότι με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων μελών του ΣυΝΚ καθώς και την προώθηση των δράσεων τους, στην αίθουσα της Γ.Σ. θα διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος όπου οι οργανώσεις μέλη θα μπορούν να τοποθετήσουν διαφημιστικό/ εκπαιδευτικό υλικό κλπ. Το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί στην αίθουσα στις 9:30-10:00.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία στο info@cyc.org.cy ή στο 22878316.

 

Με θερμούς  χαιρετισμούς

Η  Εκτελεστική  Γραμματεία ΣυΝΚ