ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

“Η αξιοποίηση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που μπορούν να απευθύνονται σε όλους τους νέους της κοινωνίας μας, από διαφορετικές κατηγορίες, αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα Γραμματεία του Συ.Ν.Κ., έτσι ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής δράσης των νέων του τόπου μας. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των νέων, προσφέροντας τους ευκαιρίες απόκτησης χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων.”

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Δέσποινα Παναγιώτου είναι απόφοιτος Νομικής του De Montfort University στο Leicester. Το ενδιαφέρον της για τα κοινά εκδηλώθηκε από τα μαθητικά της χρόνια όπου δραστηριοποιήθηκε στο μαθητικό κίνημα, γνωρίζοντας για πρώτη φορά τις αξίες της συλλογικής διεκδίκησης δικαιωμάτων. Στα φοιτητικά της χρόνια ανέπτυξε τις αξίες αυτές  συμμετέχοντας ως στέλεχος της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών στη Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα δραστηριοποιείται μέσα από το Παιδικό Τμήμα, και το Τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, ενώ ως μέλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει στη διεθνή δράση της Οργάνωσης.