Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

  • Νοέμβριος 4, 2022
709 524 Cyprus Youth Council
🇪🇺Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ορίσει το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας (ΕΕΝ).
❗️Βασικός σκοπός της ΕΕ είναι να στρέψει την προσοχή στις ευκαιρίες και τις προοπτικές που πρέπει να διασφαλιστούν για τη νέα γενιά.
🎯 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει, επίσης, στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των κρατών μελών, στο πλαίσιο και της προσπάθειας για οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης.
🗣 Εθνικός Συντονιστής της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη. Παναγιώτης Σεντώνας – Panayiotis Sentonas
👉 Κάνε κλικ και ενημερώσου για όλες τις δραστηριότητες που μπορείς να συμμετάσχεις σε στην Κύπρο μέσω του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας: