Εθνικό Συνέδριο με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης».

  • Νοέμβριος 25, 2021
1024 540 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργανώνει Εθνικό Συνέδριο με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης». Το συνέδριο θα λάβει χώρα το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 στις 9:00 με 14:00 στο Hilton, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο μέρος να αποτελείται από συζήτηση μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και τεχνοκρατών που συνδέονται με τη θεματική του συνεδρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εργαστήριο με τίτλο «Young Changemakers» και εργαστήριο με τη μορφή διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό τη συλλογή των απόψεων των νέων που θα συμμετέχουν στο συνέδριο όσον αφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

To πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Παρά το γεγονός ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουμε το 25 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης, αντιμετωπίζουμε πολλά εμπόδια στο να έχουμε λόγο για το μέλλον μας.

Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης προκειμένου να σχηματίσουμε όλοι μαζί το όραμά μας για το μέλλον της ηπείρου μας. Αυτό αποτέλεσε την έμπνευση για να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, για να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές των νέων εισακούγονται και ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη.

Το «25 τοις εκατό» είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται για τους νέους, από τους νέους, για να βεβαιωθούμε ότι οι ιδέες μας ακούγονται εκεί πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και για να παρέχουμε στους/στις νέους/νέες τα εργαλεία και τους πόρους που χρειαζόμαστε ώστε να αμφισβητήσουμε το καθεστώς που επικρατεί και να αναλάβουμε δράση για τα θέματα που μας απασχολούν.

Για να επιτύχουμε το όραμά μας, επιθυμούμε να ενώσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τους/τις νέους/νέες διαμέσου:

  • 200 τοπικών και 5 εθνικών εκδηλώσεων που προσεγγίζουν τουλάχιστον 3.500 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες
  • Μιας Πολύγλωσσης Διαδικτυακής Εκστρατείας που προσεγγίζει τουλάχιστον 500.000 νέους, συγκεντρώνοντας τις ιδέες τους στο Συνέδριο και μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό που αποτελεί πηγή έμπνευσης.
  • Ενός εγχειριδίου με προσαρμόσιμους και προσωπικούς πόρους για την υποστήριξή των νέων ούτως ώστε να γίνουν φορείς της αλλαγής που θέλουν να δουν
  • Μιας διεθνούς εκδήλωσης που θα συγκεντρώσει 150 νέους/νέες για να συζητήσουν όλες τις ιδέες που συλλέγονται και να τις μετατρέψουν σε 15 συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους της νεολαίας.
  • Χάραξη Πολιτικής στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

«Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

 

Πρόγραμμα

08:15– 08:45 Προσέλευση & Εγγραφές

 

09:00 – 09:30 Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, Υπουργός Εξωτερικών (video)

Χαιρετισμός  κα Anja Fortuna, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (video)

Χαιρετισμός κ. Αντώνη Κουρρά, Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

 

09:30 – 10:30 Συζήτηση

Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κορνήλιος Κορνηλίου

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Κύπρο, κα Μυρτώ Ζαμπάρτα

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας,

κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος

Εθνικός Εκπρόσωπος των Πολιτών της Κύπρου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κ. Αντώνης Κουρράς

 

Συντονισμός συζήτησης: κα Βίβιαν Κανάρη

 

 

Άλλες Πληροφορίες:

Δήλωση Συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8KeRVz_AHVANSgDy3mjtnSewgasec8dzplQyMVAp53XJU3A/viewform?usp=sf_link

 

Γλώσσα διεξαγωγής του Συνεδρίου: Ελληνικά
Χρηματοδότης του Συνεδρίου: The 25 Percent Project” awarded to the European Youth Forum and sponsored by the COMM Unit of the European Parliament – COMM/SUBV/2020/E

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χριστίνα Γιανναπή, Εκτελεστική Γραμματέας, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, info@cyc.org.cy
Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, president@cyc.org.cy

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

Ιστοσελίδα https://the25percent.eu

Facebook https://www.facebook.com/the25percent

Instagram https://www.instagram.com/the_25_percent/