Εθνικό Συνέδριο «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» – “The 25 Percent Project”

  • Δεκέμβριος 6, 2021
1000 555 Cyprus Youth Council

Λευκωσία

6 Δεκεμβρίου 2021

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνικό Συνέδριο Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

The 25 Percent Project

ΘΕΜΑ: «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης»

 

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εθνικό Συνέδριο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης». Το συνέδριο έλαβε χώρα το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 μεταξύ 09:00 με 14:00 στο Ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία.

 

Στην εκδήλωση απηυθύναν χαιρετισμό,  ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, η  κα Anja Fortuna, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, επίσης μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος και ο κ. Αντώνης Κουρράς, Πρόεδρος Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

 

Στη συνέχεια διεξήχθη συζήτηση με θέμα «Η νεολαία και ο ρόλος της στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης». Στη συζήτηση  συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κορνήλιος Κορνηλίου, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην  Κύπρο, κα Μυρτώ Ζαμπάρτα, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, κα. Χριστιάνα Ξενοφώντος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και Εθνικός Εκπρόσωπος των Πολιτών της Κύπρου στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, κ. Αντώνης Κουρράς. Συντονισμό της  συζήτησης έκανε η κα Βίβιαν Κανάρη.

 

Ακολούθησε εργαστήριο με τίτλο «Young Changemakers», σε μορφή διαρθρωμένου διαλόγου με σκοπό τη συλλογή των απόψεων των νέων όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

Στόχος του συνεδρίου ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους/στις νέους/νέες να συζητήσουν με φορείς χάραξης πολιτικής και να εκφράσουν τις απόψεις τους όσον αφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, όπως επίσης και η συλλογή των ιδεών των νέων μέσω του εργαστήριου «Young Changemakers» με τη μέθοδο του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

 

To συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «25 τοις εκατό» (“The 25 Percent Project”) που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι οι φωνές των νέων εισακούγονται και ότι οι νέοι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν την Ευρώπη στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουν το 25 τοις εκατό του πληθυσμού της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στο να έχουν λόγο για το μέλλον. «Το 25 τοις εκατό» είναι ένα πρόγραμμα  που σχεδιάστηκε και υλοποιείται για τους νέους, από τους νέους, με σκοπό το να μεταφέρει τις ιδέες των νέων  στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, προκειμένου να σχηματίσουμε όλοι μαζί το όραμά μας για το μέλλον της ηπείρου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα “the 25 percent”- «το 25 τοις εκατόν», μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο email info@cyc.org.cy, στο τηλέφωνο 22878316 ή στους ακόλουθους συνδέσμους: