Εργαστήριο συν-σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας από το Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη

  • Ιανουάριος 17, 2022
1000 750 Cyprus Youth Council
‼ Το έτος 2022 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας με σκοπό να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των θετικών προοπτικών για τους νέους της Ευρώπης που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.
👉Ο ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου στους/στις νέους/νέες σημαίνει ότι θα καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για να συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
📅 Την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022, Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη Panayiotis Sentonas , ως ο Εθνικός Συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, διοργάνωσε Εργαστήριο Συν-σχεδιασμού του Εθνικού Πλάνου για το Έτος.
👉Στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των αναγκών και των στόχων του Εθνικού Πλάνου για το Έτος Νεολαίας κατατέθηκαν ιδέες για πιθανές δράσεις, καθώς και τονίστηκε ο συσχετισμός τους με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την ισότητα όλων των φύλων, τη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ψυχική υγεία και ευεξία, τη διασφάλιση απασχόλησης για όλους, τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.