Εργασιακά Δικαιώματα και Στεγαστικό – #ΓίνεΗΑλλαγή

  • Φεβρουάριος 2, 2023
1024 597 Cyprus Youth Council
🗳Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) στο πλαίσιο της εκστρατείας του #ΓίνεΗΑλλαγή, απηύθυνε πρόσκληση για συνέντευξη στους υποψήφιους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, των οποίων οι θέσεις σέβονται τις αρχές και τους σκοπούς του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Στις συνεντεύξεις συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση.
👉Στόχος της εκστρατείας #ΓίνεΗΑλλαγή είναι η προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων νέων στις εκλογικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην εκλογική διαδικασία και την ενημέρωσή τους αναφορικά με τις θέσεις των υποψηφίων σε θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη νεολαία.

⁉️Δεύτερη θεματική που τέθηκε προς συζήτηση είναι “Εργασιακά Δικαιώματα και Στεγαστικό”.