Επιτροπή Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων

  • Νοέμβριος 4, 2022
768 1024 Cyprus Youth Council

📣 Η Εκτελεστική Γραμματέας Christina Yiannapi και ο Λειτουργός Προγραμμάτων και Πολιτικής Andreas Kyprianides του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου παρευρέθηκαν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων για συνέχιση της συζήτησης αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία του θεσμού της Πρωτοβουλίας Πολιτών.

❗ Στο πλαίσιο της συζήτησης καλεστήκαμε να τοποθετηθούμε επί του νομοσχεδίου, συμβάλλοντας εποικοδομητικά στη διαδικασία.

👉 Ο εν λόγω θεσμός υπάρχει, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, προωθώντας μια θετική πολιτική, την οποία ο τόπος μας χρειάζεται. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ.

🤝 Η δημιουργία του θεσμού, θα παρέχει την ευχέρεια στους Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να καλούν την Κυβέρνηση να λάβει δράση ή να τροποποιήσει υφιστάμενη πολιτική/νομοθεσία, σε τομείς ενδιαφέροντος τους και παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της κυβέρνησης να εξετάζει τα αιτήματα εφόσον υποστηρίζονται από ικανό αριθμό πολιτών.

👏 Ως Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον τη διαδικασία και στηρίζουμε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει.

🎯 Στόχος μας είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των νέων σε αυτήν καθώς και η διασφάλιση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης όλων των πολιτών.

#CyprusYouthCouncil
#ForYouthRights
#HouseofRepresentatives