ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Co-Creating Media Literate Youth»

  • Νοέμβριος 19, 2020
1024 576 Cyprus Youth Council

Το  Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη διαχείρισης του προγράμματος «Co-Creating Media Literate Youth». Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους νέους και τις νέες της Κύπρου, καθώς και το ευρύτερο κοινό, να αναπτύξουν ικανότητες γραμματισμού των ΜΜΕ (media literacy), αλλά και να τους προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την παραπληροφόρηση.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα σχετικά με το πώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να οδηγήσει στην αύξηση του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, του σεξισμού, της μισαλλοδοξίας και της ομοφοβίας καθώς και να προσδιορίσει παραδείγματα όπου οι αντιλήψεις σε συγκεκριμένες θεματικές  όπως τα θέματα φύλου, η κλιματική αλλαγή, τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων κ.α. διαδίδονται εσφαλμένα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την στήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Horizon 2020, ως μέρος του Προγράμματος «Co-Inform».

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του Προγράμματος «Co-Creating Media Literate Youth», το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου θα πραγματοποιήσει 10 εργαστήρια (workshops) με θεματικές σχετικές με την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις (Δεκέμβριος 2020-Ιανουάριος 2021) τα οποία θα είναι ανοικτά στο κοινό για συμμετοχή και ενεργή παρακολούθηση.

Επιπλέον, στόχος του Προγράμματος είναι η συγγραφή ενός χρήσιμου toolkit με εργαλεία για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την επαλήθευση γεγονότων (Φεβρουάριος 2021) καθώς επίσης η συγγραφή ενός εγγράφου πολιτικής (Μάρτιος 2021), το οποίο θα τύχει διαχείρισης από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και θα προωθηθεί στους φορείς χάραξης της πολιτικής στην Κύπρο. Τέλος, το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα μεγάλο συνέδριο, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά του σε αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ειδικούς, τη νεολαία και το ευρύτερο κοινό (Μάιος 2021).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα δημοσιευθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Co-Creating Media Literate Youth», μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο email info@cyc.org.cy ή στο τηλέφωνο 22878316.