ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “DARE- DAY ONE ALLIANCE FOR EMPLOYMENT”

  • Ιούνιος 12, 2019
1024 463 Cyprus Youth Council

Ο Οργανισμός SEAL CYPRUS διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του έργου “DARE- Day One Alliance for Employment ”.

Το έργο “DARE” ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και συνίσταται στην υλοποίηση Εργαστηρίων Σχεδιασμού Καριέρας (Job Labs) και Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship Labs) που θα βοηθήσουν 1.400 νέους να βρουν εργασία ή να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης ένα σύστημα για την επικύρωση της μη-τυπικής μάθησης με τη χρήση Open Badges. Οι παρεμβάσεις θα λάβουν χώρα στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία με τη μεταφορά καλών πρακτικών από την Αυστρία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Η ομάδα στόχου του έργου είναι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η ομάδα περιλαμβάνει μακροχρόνια ανέργους, αποθαρρημένους νέους που έχουν σταματήσει να αναζητούν εργασία, ανενεργές γυναίκες που φροντίζουν παιδιά ή ενήλικες, εθνικές μειονότητες, αιτητές ασύλου, άτομα με ελάχιστη ειδίκευση, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και άτομα με αναπηρία.  Το έργο θα προσεγγίσει επίσης εργοδότες που προτίθενται να αναγνωρίσουν τη μη-τυπικής μάθηση.

Για να δηλώσετε συμμετοχή επισκεφθείτε το σύνδεσμο:  https://forms.gle/Um3n2i4mGXqpuesf8

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:  https://sealcyprus.org/our-projects/dare/

The project is funded by the EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

seal