İŞ İLANI Pozisyon: “Program Sorumlusu” – Kıbrıs Gençlik Konseyi (Kı.G.K)

 • January 15, 2021
940 788 Cyprus Youth Council

Kıbrıs Gençlik Konseyi Kı.G.K’nin yapılan eylemlere katkıda bulunmak amacıyla ve Avrupa Gençlik Diyaloğunun çalışmaları (eski Yapılandırılmış Diyalog) örgütleri ve gençlerle birlikte dahil olmak üzere, tam zamanlı sabit süreli bir sözleşmeyle “Program Sorumlusu” niteliklerine sahip bir (1) aday aramaktadır.

Başarılı aday, Lefkoşa’daki Kı.G.K ofislerinde çalışacak ve hem Gençlik örgütleri ve gençler arasında ‘’Avrupa Diyaloğunun Sürecin Uygulanması için Yıllık Eylem Planından’’ hem de Kı.G.K’nin diğer programların koordinasyonundan ve uygulamasından sorumlu olacak. Program Sorumlusu Kı.G.K için çalışacak yanı sıra Avrupa Gençlik Diyaloğu Ulusal Çalışma Grubu ve Kıbrıs Gençlik Örgütü ile yakın çalışacaktır. Program Sorumlusu, doğrudan Kı.G.K’nın Yönetici Sekreteri ve Kı.G.K ‘yı gönüllü olarak seçilen ve temsil eden Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacaktır.

KIBRIS GENCLIK KONSEYI VE GENÇLERLE AVRUPA YAPISAL DİYALOG

1996 yılında kurulmuştur ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıbrıs’ta temsil edildiği tek platformdur. Kıbrıs Gençlik Konseyi Kıbrıs’ın tüm sivil toplum gençlik örgütleri için bir etkileşim ve iletişim alanı görevi görmektedir.

Kıbrıslı-Rum ve Kıbrıslı-Türk yaygın siyasi partilerinin gençlik kolları, öğrenci toplulukları, dini gençlik organizasyonları, sendikalar ve sosyal ve insan haklarından çevreciliğe kadar uzanan çeşitli bakış açılarına sahip diğer tematik sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan üye kurumdan oluşmaktadır.

Gençlik örgütleri ve gençler arasında Avrupa diyalog ve dayanışmayı desteklemekte ve gençliğin taleplerini yerel otoritelere sunmakla beraber Avrupa kurumlarına ve evrensel kurumlara taşımaktadır (www.sdcyprus.eu ).

ANA GÖREV VE SORUMLUKLAR

 • Gençlik örgütleri ve gençler arasında Avrupa Diyaloğunun Sürecin Uygulanması için Yıllık Eylem Planı’nın uygulanması çalışmalarını koordine eder.
 • Kıbrıs Gençlik Konseyi için gençlik programları planlamak, geliştirmek ve yönetmek. (Erasmus+, AB tarafından finanse edilen diğer programlar ve eylemler veya Kıbrıs Gençlik Örgütü tarafından finanse edilen programlar).
 • Yurtdışındaki konferanslarda ve etkinliklerde Kıbrıs Gençlik Konseyi’ni temsil etmek (bu nedenle bolca seyahat edebilmeyi şart koşan işlerden biridir.).
 • Avrupa Gençlik Diyaloğu eylemlerini ve diğer Kı.G.K programlarını uygulamak için sık sık Kıbrıs kentsel ve kırsal alanlara seyahat etmek.
 • Kıbrıs ve AB’deki gençlik politikası eğilimlerini izlemek ve tüm paydaşları için (genler, gençlik örgütleri, Kıbrıs Gençlik Konseyi, Avrupa Gençlik Forumu vb.) bir rapor hazırlamak.
 • Hem Kıbrıs’ta hem de AB’de gençler üzerinde doğrudan etkisi olan politikaları izleyerek bir rapor hazırlamak.
 • Avrupa Gençlik Diyaloğu sürecinde tüm paydaşların AB politika geliştirmesine katılımını kolaylaştırmak.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Avrupa Gençlik Diyaloğu organları ( Belediye Gençlik Konseyleri, Kıbrıs Gençlik Örgütü, Avrupa Komisyonu, vb.) arasındaki bağlantıdır.
 • Kıbrıs Gençlik Konseyi ve Avrupa Gençlik Forumu’ndan gençler ve politika yapımcılara politika tavsiyelerini aktarmak.
 • Avrupa Gençlik Forumu üye örgütleri, Kıbrıs Gençlik Konseyi Üyeleri, Avrupa Komisyonu ve gençlik politikasından sorumlu ulusal makamlar dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli organlarla düzenli temasları sürdürmek.
 • Avrupa Gençlik Diyaloğu ile ilgili uluslararası toplantı ve programları düzlenmek, yürütmek ve katılmak.
 • Ülkemiz gençleri ile Avrupa Gençlik Diyaloğu çeşitli faaliyetler (canlı ve çevrimiçi) düzenlenmesine katkıda bulunmak.
 • Kı.G.K için araştırma ve taslak raporlar hazırlamak.
 • Kı.G.K ile ilgili yayınlar yapmak.
 • Avrupa Gençlik Diyaloğu hakkında haber bültenleri / makaleler yazmak.
 • Esnek bir çalışma saatleri çalışmaya müsaittir.
 • Kıbrıs Gençlik Konseyi’ni ilgilendiren ve kendisine verilen diğer adli görevleri yerine getirmek.

ARANAN NITELIKLER VE KIŞISEL BECERİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, gerekli minimum not ‘Çok iyi’ veya Birleşik Krallıktaki Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az 2.1.
 • Tercihen yüksek lisans mezunu, en az bir senelik program.
 • Yunanca iletişim becerisine sahip olmalıdır (adaylar destekleyici belgeleri iş görüşmeye getirmelidir).
 • İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmalıdır (adaylar destekleyici belgeleri iş görüşmeye getirmelidir).
 • AB’nin veya Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olanlar, avantaj olarak kabul edilecektir (adaylar destekleyici belgeleri iş görüşmeye getirmelidir).
 • Avrupa tarafından finanse edilen programlarda en az 1 sene deneyimli. Ek deneyim avantajdır.
 • Avrupa Gençlik Diyaloğu daha önceden çalışmış olmaları tercih sebebidir.
 • Gençlik örgütlerinde deneyim, avantajdır.
 • Temel ofis programlarını (MS Office) kullanımına hakim olmak.
 • Zoom, Teams, Padlet, Google Suite, Webex ve benzeri profesyonel programlar kullanabilmek ve konferans ve aktiviteler hazırlayabilmek.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 • Tam süreli sözleşme on sekiz (18) aylık bir süre için sunulmaktadır, ancak bir veya iki yıla kadar uzatılmasını önerebilir.
 • Brüt maaş ayda 1500 euro, 13. maaş, sosyal, sağlık sigorta kapsar.
 • Yıllık ücretli izin 21 gündür.

BAŞVURU

İlgilenen adaylar e-mail göndermeleri gerekmektedir. Başvurular mail üzerinden alınacak. Başvuru için gerekli olan belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Ön yazı (motivasyon mektubu)

Başvurular sadece İngilizce ve Yunanca kabul edilmektedir. İlgilenen adayların 21 Ocak 2021 saat 23.59’e kadar vacancies@cyc.org.cy adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuruyu gönderirken e-postanın konu bölümüne, alanın adı “Pozisyon: Program Sorumlusu – Kıbrıs Gençlik Konseyi (KI.G.K)”  başlığı kullanılmalıdır.

Eksik belgeli ve vadesi geçmiş başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. KI.G.K’den 31 Ocak 2021’e kadar başvuruları için haber almayan veya başarılı olmayan adaylar ile iletişime geçilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonrası adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilecek. İş görüşmesi salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Işın başlangıç 01 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Program Sorumlusu seçilen kışı Adli Sicil Kaydını sunmalıdır.

NOTLAR

KI.G.K, pozisyon için hiçbir adayın; ırk-etnik köken, din-inanç, cinsiyet, hastalık, engellilik, eğitim seviyesi olabildiği gibi politik-siyasi görüş, dil, mezhep, yaş, fiziki görünüş, gelir ve memleket gibi faktörler de kötü muamele görmemesini sağlamayı taahhüt eder.

İletişim için telefon yerine lütfen e-postayı tercih edin. Açıklama veya iş hakkında bilgi sormak istiyorsanız lütfen info@cyc.org.cy e-posta president@cyc.org.cy e-posta adresine yoluyla iletişime geçin.