İŞ İLANI Pozisyon: “İletişim Sorumlusu” – Kıbrıs Gençlik Konseyi (Kı.G.K)

 • January 15, 2021
940 788 Cyprus Youth Council

Kıbrıs Gençlik Konseyi Kı.G.K’nin iletişim stratejisinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla, tam zamanlı sabit süreli bir sözleşmeyle “İletişim Sorumlusu” niteliklerine sahip bir (1) aday aramaktadır.

Başarılı aday, Lefkoşa’daki Kı.G.K ofislerinde çalışacak ve Kı.G.K’nin tüm iletişim sorunlarından sorumlu olacaktır. İletişim Görevlisi doğrudan Kı.G.K ‘nın Yönetici Sekreteri ve KI.G.K’yı gönüllü olarak seçilen ve temsil eden Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olacaktır.

KIBRIS GENCLIK KONSEYI

1996 yılında kurulmuştur ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıbrıs’ta temsil edildiği tek plat-formdur. Kıbrıs Gençlik Konseyi Kıbrıs’ın tüm sivil toplum gençlik örgütleri için bir etkileşim ve iletişim alanı görevi görmektedir.

Kıbrıslı-Rum ve Kıbrıslı-Türk yaygın siyasi partilerinin gençlik kolları, öğrenci toplulukları, dini gençlik organizasyonları, sendikalar ve sosyal ve insan haklarından çevreciliğe kadar uzanan çeşitli bakış açılarına sahip diğer tematik sivil toplum kuruluşlarını da kapsayan üye kurumdan oluşmaktadır.

ANA GÖREV VE SORUMLUKLAR

 • Kı.G.K’nin internet sitesini (www.cyc.org.cy), sosyal medya hesaplarını (Facebook, Twitter, Instagram και YouTube) yönetmek, güncellemek ve raporlamak.
 • Kı.G.K, Avrupa Gençlik Diyaloğu (EU Youth Dialogue) www.sdcyprus.eu ve Genç Temsilciler Meclisi www.voulineon.com sitelerini tanıtım ve iletişim çalışmalarını yürümek.
 • Tüm iletişim kanalları için görünürlük artırma ve kampanya / etkinlik bazında, uygun iletişim stratejilerinin ve planlamalarının geliştirilmesini ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak.
 • Kı.G.K için basın bültenleri ve (esas olarak gençlik sorunlar) güncel makaleler yazmak.
 • Kı.G.K, gençlik sorular ve güncel haberler için görsel-işitsel içerik oluşturmak ve yayınlamak
 • Kı.G.K aylık Bülentleri (Newsletter) oluşturmak ve yayınlamak.
 • Kı.G.K ‘in etkinliklerinin, kampanyalarının ve diğer eylemlerinin haber/tanıtımını sağlamak için gazeteciler iletişim araçları ile iletişim geçmek.
 • Kı.G.K partnerleriyle (devlet hizmetleri, yarı devlet kuruluşları, diğer organlar, Kı.G.K üye gençlik örgütleri) iletişim kurmak.
 • Kı.G.K üye gençlik örgütleri destek ve bilgi (talepler, işbirliklerinin geliştirilmesi vb.) sağlamak.
 • AB’deki yeni gençlik politikasını takıp etmesi ve tüm paydaşlarını bilgilendirmesi gerekmektedir (gençler, gençlik örgütleri, Avrupa Gençlik Forumu).
 • Kı.G.K için kampanyaları (avrupa ve uluslararası gençlik kampanyaları) oluşturmak, yönetmek ve güncellemek.
 • Yurtdışındaki konferanslarda ve etkinliklerde Kıbrıs Gençlik Konseyi’ni temsil etmek (bu nedenle bolca seyahat edebilmeyi şart koşan işlerden biridir.).
 • Kı.G.K tarafından gerçekleştirilen çeşitli canlı faaliyetler katılmak ve grafik tasarım, tanıtım / iletişim, fiziksel varlık ile desteklemek.
 • Kı.G.K tarafından gerçekleştirilen çeşitli çevrimiçi faaliyetler katılmak ve grafik tasarım, tanıtım / iletişim ile desteklemek.
 • Araştırma ve rapor hazırlamak
 • Metin çevirmek Yunancadan İngilizceye ve tersi, mümkünse Türkçeye de.
 • Kı.G.K’nin vizyonu ve hedefleri teşvik etmek.
 • Kı.G.K ‘nin sorunsuz çalışması için idari destek sağlanmak
 • Kı.G.K tarafından üstlenilen programların idari desteğinin ve yönetiminin etkin bir şekilde organize edilmesine destek vermesi gerekmektedir.
 • Kıbrıs Gençlik Konseyi’ni ilgilendiren ve kendisine verilen diğer adli görevleri yerine getirmek.

ARANAN NITELIKLER VE KIŞISEL BECERİKLER

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, İletişim, Pazarlama veya Halkla İlişkiler mezunu avantajdır.
 • Tercihen yüksek lisans mezunu, en az bir senelik program. Görsel-işitsel iletişim mezunu avantajdır.
 • Benzer pozisyonda yurtiçi veya yurtdışında iş tecrübesine sahip avantajdır.
 • Profesyonel görsel tasarım programlarını kullanabilmek tercih sebebidir. Adobe Creative Suite, Photoshop, Illustrator, Premiere ve benzeri programlar kullanabilmek, görsel ve video içerik hazırlayabilmek.
 • Zoom, Teams, Padlet, Google Suite, Webex ve benzeri profesyonel programlar kullanabilmek ve konferans ve aktiviteler hazırlayabilmek.
 • Temel ofis programlarını (MS Office) kullanımına hakim olmak.
 • WordPress ve/veya Wix kullanabilmek.
 • İngilizce ve Yunanca yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmalıdır. AB’nin veya Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olanlar, avantaj olarak kabul edilecektir.
 • Ofis organizasyon konusunda başarılıdır
 • Gençlik örgütlerinde deneyim, avantajdır.
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen, uluslararası ve uysal ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek.
 • Standart mesai saatlerinden farklı olan bir çalışmak olabilir. Esnek bir çalışma saatleri çalışmaya müsaittir.
 • Seyahat engeli bulunmayan ve Kı.G.K’nin çeşitli faaliyetler (canlı ve çevrimiçi) düzenlenmesine katkıda bulunmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

 • Tam süreli sözleşme iki (2) senelik bir süre için sunulmaktadır, ancak iki yıla kadar uzatılmasını önerebilir (1+1 veya 1+2).
 • Brüt maaş ayda €1326 euro, 13. maaş, sosyal, sağlık sigorta kapsar.
 • Yıllık ücretli izin 21 gündür.

BAŞVURU

İlgilenen adaylar e-mail göndermeleri gerekmektedir. Başvurular mail üzerinden alınacak. Başvuru için gerekli olan belgeler:

 1. Özgeçmiş
 2. Ön yazı (motivasyon mektubu)

Başvurular sadece İngilizce ve Yunanca kabul edilmektedir. İlgilenen adayların 21 Ocak 2021 saat 23.59’e kadar vacancies@cyc.org.cy adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuruyu gönderirken e-postanın konu bölümüne, alanın adı Pozisyon: “İletişim Sorumlusu” – Kıbrıs Gençlik Konseyi (Kı.G.K) başlığı kullanılmalıdır.

Eksik belgeli ve vadesi geçmiş başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir. Kı.G.K’den 31 Ocak 2021’e kadar başvuruları için haber almayan veya başarılı olmayan adaylar ile iletişime geçilmeyecektir.Ön değerlendirme sonrası adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilecek. İş görüşmesi salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Işın başlangıç 01 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İletişim Sorumlusu seçilen kışı Adli Sicil Kaydını sunmalıdır.

NOTLAR

Kı.G.K, pozisyon için hiçbir adayın; ırk-etnik köken, din-inanç, cinsiyet, hastalık, engellilik, eğitim seviyesi olabildiği gibi politik-siyasi görüş, dil, mezhep, yaş, fiziki görünüş, gelir ve memleket gibi faktörler de kötü muamele görmemesini sağlamayı taahhüt eder.

İletişim için telefon yerine lütfen e-postayı tercih edin. Açıklama veya iş hakkında bilgi sormak istiyorsanız lütfen info@cyc.org.cy e-posta president@cyc.org.cy e-posta adresine yoluyla iletişime geçin.