European Week of Sport 2021 #BeActive “Let’s spread the message, let’s give peace a chance”

  • September 15, 2021
1000 520 Cyprus Youth Council

 

PRESS RELEASE

 

European Week of Sport 2021 – #BeActive

“Let’s spread the message, let’s give peace a chance”

 

 

The Cyprus Youth Council in collaboration with Home for Cooperation and the Peace Players Cyprus, with the support of the Catholic Maronite Youth, the Armenian Youth Cyprus (Azatamar) and the Latins Religious Group-Cyprus, is organising three sport activities as part of the European Week of Sport 2021. (#BeActive – Cyprus) on Friday September 24, 2021, between 17:00-20:00.

 

The sports activities include:

  • Basketball match: Basketball court in Ledra Palas
  • Cycling (starting point: Home for Cooperation)
  • Outdoor Yoga: Home for Cooperation

 

The aim of the event is to promote the coexistence of young people from all communities of Cyprus, in order to promote Peace in our country. Τhe Cyprus Youth Council and its associates aim to share the message that Sports have the power to inspire, to unite people, talking to young people in a language they understand, create hope where there was only despair and also have the power to help tackle social exclusion breaking down racial barriers and obstacles that create all forms of discrimination.

 

During the event, all necessary measures will be taken as part of the Health Services of the Ministry of Health, in order to prevent the spread of Covid-19 and all participants they have to apply in advanced.

 

 

Let’s spread the message, let’s give peace a chance!

…………………………………………………………………………………….

BASIN AÇIKLAMASI

 

Avrupa Spor Haftası 2021 – #BeActive

“Haydi mesajı yayalım, haydi barışa bir şans verelim”

 

Kıbrıs Gençlik Konseyi, Dayanışma Evi ve Barış Oyuncuları Kıbrıs işbirliğinde ve Katolik Maronit Gençliği, Kıbrıs Ermeni Gençliği (Azatamar) ve Latinlerin Dini Grubu – Kıbrıs’ın desteğiyle, Avrupa Spor Haftası 2021’in parçası olarak 3 tane spor etkinliği düzenliyor.

(#BeActive – Kıbrıs), 24 Eylül 2021, Cuma günü, 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Spor aktiviteleri:

  • Basketbol maçı: Ledra Palas’taki basketbol sahasında
  • Bisiklet (Başlama noktası: Dayanışma Evi)
  • Açık havada yoga: Dayanışma Evi

Etkinliğin amacı, Kıbrıs’taki tüm toplumlardan gençlerin birarada yaşayabileceği fikrini ve ülkemizde barışı savunmaktır. Kıbrıs Gençlik Konseyi ve işbirliğindeki kurumlar, sporun gençlere ilham vermek, insanları biraraya getirmek ve gençlerin dilinden konuşmak noktasında bir gücü olduğu mesajını yaymayı amaçlamaktadır. Spor ayrıca yalnızca ümitsizliğin olduğu yerde bile umudu yeşertme ve sosyal dışlanmaya sebebiyet veren ırkçı ve ayrımcı düşünceleri yıkma gücüne sahiptir.

Etkinlik sürecince, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla ortaya koyduğu tüm önlemler alınacaktır ve tüm katılımcılar bu önemlere uymak durumundadır.

 

Haydi mesajı yayalım, haydi barışa bir şans verelim!