Εκστρατεία #StayHome του YoungShip International

  • Απρίλιος 6, 2020
1024 683 Cyprus Youth Council

Όλα τα παραρτήματα του YoungShip International ενώθηκαν διαδικτυακά στέλνοντας το μήνυμα #StayHome ανά το παγκόσμιο.

Μαζί τους και η Οργάνωση-Μέλος μας YoungShip Cyprus!

Στην τηλεδιάσκεψη που προηγήθηκε συζητήθηκαν οι αλλαγές στην καθημερινότητα μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και τα προβλήματα που επέφερε στη ναυτιλία.