Δραστηριότητες ΣυΝΚ

Η οικογένεια του ΣυΝΚ μεγαλώνει!

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου καλωσορίζει στην οικογένειά του 3 νέα μέλη! Οι οργανώσεις ESN Nicosia, OXygono και Συμμαχία Νέων εγκρίθηκαν…