Δραστηριότητες ΣυΝΚ

EDD 2018 – Young Leaders Programme

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί Νέους και Νέες από όλο τον κόσμο να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης…