Δραστηριότητες ΣυΝΚ

Democracy in Crisis | Αναζήτηση Συμμετεχόντων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια διάχυτη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων πολιτών με την κυρίαρχη πολιτική και τα μέλη που την απαρτίζουν.…