Δραστηριότητες ΣυΝΚ

Limassol 2040: Volume I

Το “Limassol 2040” έχει στόχο την δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για την Λεμεσό μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και των αρχών της πόλης.

2nd Multi-communal Board Games Day

🎉 Join us on Saturday, November 09, 15:00 at Home for Cooperation to celebrate a multi-communal board-games day!

Limassol 2040: Volume I

Tο Oxygono, το ΤΕΠΑΚ και το ΣυΝΚ, προχωρούν στη διεξαγωγής της σειράς συζητήσεων “Limassol 2040” που στόχο έχει την δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου πλάνου για την Λεμεσό μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και των αρχών της πόλης.