Δραστηριότητες ΣυΝΚ

#ΓίνεΗαλλαγή

Ήξερες ότι… Μόνο 1 στους 4 νέους, έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για να έχει δικαίωμα ψήφου στις Προεδρικές εκλογές.…

🌱SMART-Y ‘’Sustainable policy labs”

📣Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου #smartyeu διοργανώθηκε εργαστήριο πολιτικής στη Λευκωσία, στις 19 Δεκεμβρίου 2022 με τη συμμετοχή του προέδρου…