Δραστηριότητες ΣυΝΚ

To πρόγραμμα «The 25 Percent Project»

To πρόγραμμα «The 25 Percent Project»   Παρά το γεγονός ότι οι νέοι αντιπροσωπεύουμε το 25 τοις εκατό του πληθυσμού…

The 25 Percent Project on Tour – Cypriot Edition!

Το Πρόγραμμα 25 Percent συνεχίζει το ταξίδι του, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι φωνές των νέων της Κύπρου θα…