Δραστηριότητες Μελών – Εταίρων

Earth Hour 2020

Στις 28 Μαρτίου, μεταξύ 20:30-21:30, σβήνουμε τα φώτα, για το περιβάλλον!

Τηλέφωνα παροχής βοηθείας για φοιτητές εξωτερικού

Εαν σπουδάζετε στο εξωτερικό και θέλετε διευκρινίσεις για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα παροχής βοηθείας που δημοσίευσαν οι οργανώσεις-μέλη μας.

Αλλαγές Σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νεολαία λόγω Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) έχουν ανεβάσει πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους σχετικά με το πως επηρεάζονται τα τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα από την πανδημία.

Συναντήσεις με Οργανώσεις-Μέλη: ΠΟΦΕΝ

Η ΠΟΦΕΝ είναι το δευτεροβάθμιο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών στην Κύπρο και αναγνωρισμένη εταίρος σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων που αφορούν τους φοιτητές και τους νέους (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ΙΚΥ, ΣΕΤΕ, κτλ).