Διεξαγωγή Βιωματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του προγράμματος Smart-Y

  • Ιούνιος 8, 2022
1024 493 Cyprus Youth Council

Το Σάββατο 04 Ιουνίου το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε βιωματικό εργαστήριο (living lab) στο Κέντρο Νεότητας Κυπερούντας σε συνεργασία με τα Κέντρα Νεότητας της  Κυπερούντας και του Αγρού.

Το βιωματικό εργαστήριο ήταν το 1ο στάδιο του προγράμματος SMART-Y το οποίο έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τη νεολαία προς το  ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία “Έξυπνων Χωριών” (Smart Villages). Στόχος του εργαστηρίου ήταν ο προσδιορισμός συγκεκριμένων προτεραιοτήτων που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Στόχο “Πράσινη και Βιώσιμη Ευρώπη”. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να εντοπίσουν και να αναλύσουν τις προκλήσεις στην εφαρμογή πράσινων και βιώσιμων πολιτικών και λύσεων στις αγροτικές περιοχές.

Οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν 3 συγκεκριμένες προκλήσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν περαιτέρω στο διασυνοριακό hackathon, όπου διεθνείς ομάδες θα διαμορφώσουν συγκεκριμένες πρακτικές λύσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις. Οι καλύτερες λύσεις θα εφαρμοστούν υπό τη μορφή “Prototyping Workshop”, όπου οι νέοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν την ιδέα τους.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκπαιδεύτριά μας Άννα Μιχαήλ για τη διεκπεραίωση του Βιωματικού Εργαστηρίου!

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο Hackathon και πως μπορείτε να συμμετέχετε σε 1 από τα Prototyping Workshops που θα διεξαχθούν σε Αυστρία, Πολωνία ή Ελλάδα!