Διεθνές Συνέδριο «Απασχόληση, άγχος και ευημερία των εργαζομένων»

  • Σεπτέμβριος 25, 2019
1024 536 Cyprus Youth Council

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET με τη στήριξη του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ) και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) σας προσκαλούν στο διεθνές συνέδριο

 «Απασχόληση, άγχος και ευημερία των εργαζομένων: Ενδυνάμωση των νέων για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους»

που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Classic (Ρηγαίνης 94, 1513 Λευκωσία) την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 (09:00–1300).

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν οι παράγοντες που προκαλούν σε αυξανόμενο εργασιακό στρες, κυρίως στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, και εργαλεία και πρακτικές για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά, ενώ θα προσφέρονται υπηρεσίες μετάφρασης, και διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BooStress: Boosting the skills of youth to deal with stress at work, υπ’ αριθμόν 2017-2-CY02-KA205-001073, που συχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Για εγγραφές: https://www.surveymonkey.com/r/BooStress_Conference

(μέχρι και8/10/2019, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22002106 και 22002100 ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@boostress.eu