Διαβούλευση στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.

  • Ιούλιος 26, 2022
768 1024 Cyprus Youth Council

📣Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου βρέθηκε στον Αγρό τη Δευτέρα 25 Ιούλιου, για διαβούλευση στο πλαίσιο του 9ου κύκλου του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.

🧍‍♀️Οι νέοι και νέες που συμμετείχαν στη διαβούλευση είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ανησυχίες όσον αφορά τη δημιουργία μιας Κοινωνίας Χωρίς Αποκλεισμούς και στην επίτευξη μιας πιο Βιώσιμης και Πράσινης Ευρώπης.

🎯(Ευρωπαϊκοί Στόχοι Νεολαίας #3 και #10 αντίστοιχα).

Η θεματική του 9ου κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ με τη Νεολαία, μέσω των δύο συγκεκριμένων στόχων επιδιώκει στην «Επίτευξη μιας κοινωνίας στην οποία όλοι οι νέοι είναι περιβαλλοντικά ενεργοί, μορφωμένοι και ικανοί να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή» και να συμβάλει στην «δυνατότητα και διασφάλιση της ένταξης όλων των νέων στην κοινωνία».

🌎Η αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη συμβαδίζουν και εάν δεν επιτρέψουμε και δεν εξασφαλίσουμε την ένταξη όλων των νέων στην κοινωνία, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι νέοι και νέες είναι περιβαλλοντικά ενεργοί/ες, μορφωμένοι/ες και ικανοί/ες να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή τους ζωή.

🤝Ευχαριστούμε την οργάνωση μέλος μας Youth Dynamics για τη συνεργασία στη διεξαγωγή της διαβούλευσης.

😃Ευχαριστούμε επίσης την Ηλιάνα Πετρίδου, μέλος της Ομάδας Εκπαιδευτών του καθώς και την Βάσω Ηροδότου, μέλος της ομάδας Πρεσβευτών Νεολαίας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση της διαβούλευσης.

🔗Μείνετε συντονισμένοι/ες για τις επερχόμενες διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία! Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στη διαδικασία των διαβουλεύσεων και παράλληλα να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για 2 vouchers αξίας €250 για αεροπορικό ταξίδι κάνοντας κλικ εδώ: https://forms.gle/ozRxx2vNWKRXf6VMA

#EUYouthDialogue
#EUYouthAmbassadors
#YouthGoals
#InclusiveSocieties
#SustainableGreenEurope
#Foryouthrights