ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ» ΘΕΜΑ: «CLICK FOR YOUTH»

 • Σεπτέμβριος 23, 2021
1024 1024 Cyprus Youth Council

Η Εθνική Ομάδα Εργασίας του «Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία» διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο: «Click for YOUth».

Ο φωτογραφικός διαγωνισμός αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει τους νέους και τις νέες να αποτυπώσουν διάφορες πτυχές της δημοκρατικής συμμετοχής/ενεργού πολιτότητας καθώς και να αναδείξουν ιδέες, σκέψεις, απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την ενεργό συμμετοχή μέσα από μία δημιουργική και καλλιτεχνική διαδικασία.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους/νέες ηλικίας 15-30 χρόνων και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 8ου κύκλου του «Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία» και θα έχει ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου.

Θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες φωτογραφίες και θα δοθούν τα πιο κάτω βραβεία:

 • 1ο βραβείο – Action Camera: GoPro HERO8
 • 2ο βραβείο – Portable Photo Printer: Canon SELPHY CP1300
 • 3ο βραβείο – Instant Camera: Fujifilm Instax Mini 11 Instant Camera

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία (EU Youth Dialogue), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Εθνικής Υπηρεσίας Erasmus+ (Νεολαία), της Ομάδας των Πρεσβευτών Νεολαίας του Προγράμματος και έναν Youth Expert. Της ομάδας προεδρεύει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Μπορείτε να βρείτε τους όρους και τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία www.eydcyprus.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήστε με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ιστοσελίδα: https://cyc.org.cy/, email: contestcyc@gmail.com, τηλ.: 22-878316)  ή επισκεφθείτε τα social media του Συμβουλίου (Facebook και  Instagram).

«Ευρωπαϊκός Διάλογος με τη Νεολαία (EU Youth Dialogue)»

Ο διάλογος της ΕΕ για τη Νεολαία είναι μία διαδικασία της ΕΕ η οποία δίνει την ευκαιρία σε νέους/νέες και φορείς χάραξης πολιτικής να συζητήσουν θέματα τα οποία αφορούν τη νεολαία. Ο διάλογος με τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και οι δραστηριότητες του διαλόγου πραγματοποιούνται στη βάση 18μηνων κύκλων εργασίας. Κάθε κύκλος εστιάζει σε μια συγκεκριμένη θεματική. Στο παρόν στάδιο διανύουμε τον 8ο κύκλο του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία (EU Youth Dialogue)  ο οποίος έχει ως κεντρικό άξονα τον 9ο Στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Νεολαία: «Επαρκής Χώρος και Συμμετοχή για όλους». Περισσότερες πληροφορίες για το Διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ.

Η ανάγκη για επαρκείς χώρους και ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής προκύπτει από την κοινή διαπίστωση ότι οι νέοι υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους επηρεάζουν, αν και η συμμετοχή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατία. Επομένως, μέσα από τα συμπεράσματα του 8ου κύκλου αναδεικνύεται η ανάγκη για συμπερίληψη των νέων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και η ίση εκπροσώπησή τους στις εκλογικές διαδικασίες. Περαιτέρω κρίνεται ως αναγκαία η παροχή φυσικών και ψηφιακών χώρων νεολαίας που ορίζονται ως αυτόνομοι, ασφαλείς και προσβάσιμοι σε όλους, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική υποστήριξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων, εξασφαλίζουν ευκαιρίες για συμμετοχή και παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι παραπάνω εισηγήσεις αποτελούν τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν Πανευρωπαϊκά στο πλαίσιο του 8ου κύκλου και  καταγράφηκαν στην έκθεση «EU Youth Dialogue 8th Cycle Qualitative Consultations Report» με κύριο στόχο να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημοκρατική συμμετοχή και αυτονομία των νέων.

Με γνώμονα λοιπόν τον Ευρωπαϊκό Διάλογο με τη Νεολαία και τον ΄9ο στόχο Νεολαίας της ΕΕ: «Επαρκής Χώρος και Συμμετοχή για όλους», δίνεται η δυνατότητα σε νέους και νέες, να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις και να προβάλουν τη δική τους οπτική γωνία μέσα από το φωτογραφικό τους φακό!

Πληροφορίες  και όροι συμμετοχής: 

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι/νέες ηλικίας 15-30 ετών, κάτοικοι Κύπρου. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες φωτογράφοι.
 • Οι συμμετέχοντες/ούσες θα μπορούν να υποβάλουν τόσο έγχρωμες όσο και ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
 • Κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να υποβάλει μέχρι και τέσσερις (4) φωτογραφίες εκ των οποίων θα μπορεί να βραβευτεί μόνο η μία.
 • Οι φωτογραφίες να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας και διαστάσεις 30X40cm στην ηλεκτρονική διεύθυνση contestcyc@gmail.com.
 • Μαζί με την φωτογραφία στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει αναγράφουν το όνομα τους, το τηλέφωνο, την ημερομηνία γέννησης και τον τίτλο της φωτογραφίας. Τίτλος του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να είναι «Click for YOUth». Συμμετοχές που δεν θα έχουν τα στοιχεία αυτά θα θεωρηθούν άκυρες.
 • Ο/Η διαγωνιζόμενος/η θα πρέπει να είναι ο/η πνευματικός/η δημιουργός της εργασίας που υποβάλλει.
 • Σε περίπτωση πορτραίτου ατόμου ή κοντινού πλάνου, ο/η φωτογράφος πρέπει να έχει την γραπτή συγκατάθεση του ατόμου που απεικονίζεται στη φωτογραφία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την υποβολή των συμμετοχών τους στο διαγωνισμό, συναινούν στην πιθανή χρησιμοποίηση των φωτογραφιών τους από την Εθνική Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, σε οποιοδήποτε έγγραφο, εφημερίδες, λευκώματα, αναρτήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, φωτογραφικές εκθέσεις, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, που προωθούν το Διαγωνισμό, τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία, τους συμμετέχοντες και τις φωτογραφίες, για μη εμπορικό και μη επιχειρηματικό σκοπό.
 • Φωτογραφίες που έχουν βραβευθεί ή αναρτηθεί σε προηγούμενους Παγκύπριους ή άλλους διαγωνισμούς δεν θα γίνονται δεκτές στον παρόντα διαγωνισμό.
 • Οι φωτογραφίες θα κριθούν από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία.
 • Μετά το τέλος του Διαγωνισμού θα ακολουθήσει έκθεση, στην οποία θα παρουσιαστούν επιλεγμένες φωτογραφίες. Η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης θα ανακοινωθεί  σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Διαλόγου με τη Νεολαία: www.eydcyprus.eu

ΒΡΑΒΕΙΑ

 • 1ο βραβείο – Action Camera: GoPro HERO8
 • 2ο βραβείο – Portable Photo Printer: Canon SELPHY CP1300
 • 3ο βραβείο – Instant Camera: Fujifilm Instax Mini 11 Instant Camera