Διαδικτυακό υλικό σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και καθοδήγηση

  • Αύγουστος 26, 2016
280 148 Cyprus Youth Council

Ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα προσφέρεται μέσω του έργου SELFIE (http://selfie-project.eu/) που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους σχολικούς συμβούλους επαγγελματικής αγωγής και τους παρόχους υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με διαδικτυακό υλικό και καινούριες ιδέες σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τεχνικών που επικεντρώνονται στους μαθητές, στην παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές ηλικίας 12-18 ετών και σε πρόσφατους αποφοίτους. Το διαδικτυακό μάθημα προσφέρει πρακτικές ιδέες για σχολικούς συμβούλους, ιδιωτικούς συμβούλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και οποιοδήποτε στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το υλικό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αυτό-καθοδήγηση από τους ίδιους τους νέους. Το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, και παρέχεται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μετά την ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος.

Για να εγγραφείτε στο μάθημα, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1.      Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: selfie-project.eu/elearning/

2.      Κάντε κλικ στο “Create new account” (κάτω δεξιά μέρος της σελίδας) και ακολουθήστε τα απλά βήματα εγγραφής.

3.      Ολοκληρώστε την εγγραφή σας μέσω του e-mail που θα σας σταλεί (ελέγξτε και το φάκελο Spam/Junk στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εάν δεν το λάβετε στα Εισερχόμενά σας).

4.      Συνδεθείτε πίσω στην ιστοσελίδα με τα στοιχεία εισόδου σας.

5.      Επιλέξτε το μάθημα “SELFIE Teacher Induction_Cyprus” και στη συνέχεια επιλέξτε να παρακολουθήσετε το μάθημα είτε στα Αγγλικά είτε στα Ελληνικά.

6.      Ο κωδικός εγγραφής (Enrolment key) που θα σας ζητηθεί να εισάγετε είναι: SELFIE_Cyprus