Διαδικτυακές Συζητήσεις με Υποψήφιους/ιες Βουλευτές/Βουλεύτριες, στο πλαίσιο της εκστρατείας #ΓίνεΗΑλλαγή του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου σχετικά με τις Βουλευτικές εκλογές (2021)

  • Απρίλιος 26, 2021
1024 536 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, συνεχίζοντας την προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων νέων στις εκλογικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ανακοινώνει την έναρξη σειράς Διαδικτυακών Συζητήσεων με Υποψήφιους/ιες Βουλευτές/Βουλεύτριες, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου #ΓίνεΗΑλλαγή, εν όψει των βουλευτικών εκλογών 2021.

 

Το Συ.Ν.Κ ως η επίσημη πλατφόρμα εκπροσώπησης των νέων στην Κύπρο και στην προσπάθεια να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, προσκαλέσαμε στις διαδικτυακές συζητήσεις, υποψήφιους/υποψήφιες βουλευτές/βουλεύτριες κατά προτίμηση νέους/νέες και με ίση εκπροσώπηση των φύλων, όπου αυτό είναι δυνατόν, για να μοιραστούν απόψεις και βλέψεις σε θέματα που αφορούν και εστιάζουν στη νεολαία του τόπου μας.

 

Οι Συζητήσεις είναι ανοικτές προς όλους, θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα αναμεταδίδονται μέσω Facebook live στη σελίδα του Συ.Ν.Κ.

 

Κατά τη διάρκεια των Διαδικτυακών Συζητήσεων κάθε υποψήφιος/υποψήφια θα έχει την δυνατότητα να μοιραστεί και να συζητήσει, με αρχική τοποθέτηση τριών λεπτών, τις θέσεις του/της στις προαναφερθείσες θεματικές και ακολούθως να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα συλλεχθούν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Sli.do απευθείας από τους νέους/νέες για θέματα όπως:

 

  • Κοινωνική Πολιτική (Εργασιακά Δικαιώματα, Στεγαστικό, Συνταξιοδοτικό) – 27/04/21
  • Περιβάλλον – 06/05/21
  • Κυπριακό – 11/05/21
  • Διαφθορά – 13/05/21
  • Ισότητα των φύλων & LGBTQI+ & Rights – 18/05/21
  • Παιδεία & Πολιτισμός – 20/05/21

 

Οι συζητήσεις θα είναι διάρκειας 90 λεπτών και θα ξεκινούν στις 18.30, στις ακόλουθες μέρες και ημερομηνίες:

Τρίτη 27 Απριλίου – Πέμπτη 6 Μαΐου – Τρίτη 11 Μαΐου – Πέμπτη 13 Μαΐου – Τρίτη 18 Μαΐου – Πέμπτη 20 Μαΐου

 

Ερωτήσεις μπορούν να κατατεθούν μέσω της ιστοσελίδας www.sli.do  και με τη χρήση του κωδικού #ParliamentaryElections2021.