Δελτίο Τύπου «Κύπρος 2030: Είμαστε η Νεολαία του Σήμερα»

  • Ιούλιος 8, 2021
827 827 Cyprus Youth Council

Λευκωσία,07 Ιουλίου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

«Κύπρος 2030: Είμαστε η Νεολαία του Σήμερα»

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριήμερο συνέδριο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με τίτλο «Κύπρος 2030: Είμαστε η Νεολαία του Σήμερα», που διοργανώθηκε μεταξύ 2-4 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Theo Sunset Bay στην Πάφο.

 

75 Νέοι και Νέες, 16 – 30 ετών, προερχόμενοι από Οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ και ανέντακτοι/ανέντακτες νέοι/νέες, υπό την καθοδήγηση των Εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Μάθησης και μέσω ανοικτού διαλόγου με φορείς χάραξης πολιτικής, εξέφρασαν τις απόψεις και εισηγήσεις τους σχετικά με την επίτευξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στην δημοκρατική ζωή της Κύπρου.

 

Το συνέδριο στόχευε επίσης στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή στην Ευρώπη, την περαιτέρω αλληλεπίδρασή τους με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στο να τους δοθεί το έδαφος για να συζητήσουν για θέματα που τους απασχολούν και που αφορούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, έχοντας ως γνώμονα τους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας (“European Youth Goals”).

 

Σκοπός επίσης του προγράμματος ήταν η διαβούλευση των συμμετεχόντων με 4 Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, συγκεκριμένα τον «Προαγωγή των νέων της υπαίθρου»  (Ευρωπαϊκός Στόχος Νεολαίας 6),  «Ποιότητα απασχόλησης για όλους» (Ευρωπαϊκός Στόχος Νεολαίας 7), «Ποιότητα της μάθησης (Ευρωπαϊκός Στόχος Νεολαίας 8 ), αλλά και «Συνδέοντας την ΕΕ με την νεολαία» (Ευρωπαϊκός Στόχος Νεολαίας 1) και η εγγραφή των πορισμάτων σε έγγραφα πολιτικής με σκοπό την προώθηση τους σε φορείς χάραξης πολιτικής με σκοπό την συμπερίληψη του στις μελλοντικές τους δράσεις με επίκεντρο τη νεολαία.

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις και ανησυχίες τους σε ανοικτό διάλογο με εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής, με τον με τον κ. Αλέξανδρο Αλεξάνδρου – Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Γιώργο Κουτσίδη (Phd) – Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και την κα Χριστιάνα Ξενοφώντος- Μέλος Δ.Σ. Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

 

Συστάσεις και απόψεις συλλέγηκαν και θα διαβιβαστούν στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Κύπρου και της ΕΕ, προκειμένου να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής σε θέματα νεολαίας.

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+ και εντάσσεται στην Βασική Δράση 3.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου μπορείτε να βρείτε στο www.cyc.org.cy.
Στοιχεία επικοινωνίας: info@cyc.org.cy και 22878316