Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση με τίτλο “Ελάτε να γνωρίσετε τη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων”

 • Οκτώβριος 17, 2022
1024 1024 Cyprus Youth Council

Εκδήλωση: Ελάτε να γνωρίσετε τη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων

Στο πλαίσιο της θητείας της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων αλλά και στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, οι συνδιοργάνωνες της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, το
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY, διοργανώνουν την εκδήλωση με τίτλο
‘Ελάτε να γνωρίσετε τη Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων’. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις
18 Οκτωβρίου 2022, στο 1888 στην Λευκωσία στις 7:00 μμ.

Σκοπός της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων:
Το Πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων αποτελεί μια ιδιότυπη προσομοίωση των
Εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων, με στόχο να εξοικειωθούν οι νέοι και οι νέες με τον ρόλο
του κοινοβουλευτισμού και να τους δοθεί βήμα λόγου. Κατά τη διάρκεια των Εργασιών της 5ης
Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (16 – 18 Νοεμβρίου 2021), οι Νέοι και Νέες Βουλευτές/τριες είχαν
την δυνατότητα να συνεδριάσουν σε πέντε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών
Θεμάτων , Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος και Υγείας) και να
συγγράψουν Κοινοβουλευτικές Εκθέσεις με προτάσεις και εισηγήσεις προς τα κέντρα λήψης
αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο και της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ των Κρατικών Αξιωματούχων και της Νεολαίας
ως βασικό στόχο του Προγράμματος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι συνδιοργανωτές
απευθύνθηκαν σε Κρατικούς Αξιωματούχους, ήτοι την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,
αρμόδιους Υπουργούς,Υφυπουργούς και Προεδρικούς Επιτρόπους, οι οποίοι απέστειλαν τις
εισηγήσεις τους αναφορικά με τα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες της 5ης Βουλής
των Νέων Αντιπροσώπων.

Οι Επιτροπές της 5ης Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων πραγματεύτηκαν τις πιο κάτω θεματικές:

 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
  Κοινοβουλευτική μέλλον της Ευρώπης: Η Ευρώπη που θέλουμε!’
 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
  “Πρόληψη, ενημέρωση και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ιδιαιτέρα σε περιόδους κρίσεων”
 
 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
  “Ψυχική Υγεία και Νεολαία”

 •  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  ‘Η αύξηση της ανεργίας των νέων συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού, τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης τους”

 • Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
  ‘Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος από τις δασικές πυρκαγιές’

Σκοπός της εκδήλωσης:

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι Νέοι και Νέες Βουλευτές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τις Κοινοβουλευτικές Εκθέσεις της κάθε επιτροπής με προτάσεις και εισηγήσεις
προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Oι παρόντες θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τους Νέους και Νέες Βουλευτές/τριες που θα παρουσιάσουν τις Κοινοβουλευτικές
Εκθέσεις της κάθε επιτροπής με προτάσεις και εισηγήσεις προς τους εκπροσώπους και τους φορείς
χάραξης πολιτικής που θα βρίσκονται στην εκδήλωση. Επίσης, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση
του προγράμματος καθώς και με στόχο την εμπλοκή όσων περισσότερων νέων στο θεσμό της
Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή προς τη νεολαία της Κύπρου με
σκοπό την γνωριμία με το πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην 6η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων
που θα λάβει χώρα τον Μάρτιο/Απρίλιο 2023.

Υποβολή αιτήσεων:
https://forms.gle/yaa9xjhRkw3c6iJj6
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εκδήλωση: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Γλώσσα: Η γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι στα Ελληνικά.

Πληροφορίες για την εκδήλωση:
https://fb.me/e/3yonVxI8a

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα www.voulineon.com και στη σελίδα της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων
στο στο Facebook.Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22878316/96357035 ή στο
voulineon@gmail.com .