Δελτίο Τύπου «YouthUp»

  • Ιούνιος 30, 2016
960 764 Cyprus Youth Council

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) το προγραμματισμένο 3ημερο συνέδριο με θέμα «YouthUp», το οποίο αφορούσε την συμμετοχή των νέων στα πολιτικά δρώμενα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω της μη τυπικής μάθησης και του Διαρθρωμένου Διαλόγου οι συμμετέχοντες συζήτησαν εναλλακτικές μορφές συμμετοχής τους στα πολιτικά δρώμενα, αντάλλαξαν απόψεις και κατέληξαν στις τελικές τους συστάσεις.Στο συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα μεταξύ 24-26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Tasiana, συμμετείχαν 70 συνολικά νέοι.
Στο συνέδριο συμμετείχαν μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, μέλη της ομάδας εκπαιδευτών, καθώς και άτομα από τις οργανώσεις – μέλη του ΣυΝΚ. Συμμετείχαν επίσης προσκεκλημένοι όπως, ο κ. Γιάννης Λαούρης από το Future Worlds Center, ο οποίος σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους νέους έγειρε ζητήματα όπως η Δημοκρατία και η αποχή. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της 2η μέρας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικό εργαστήρι με εκπαιδευτές τους Regis Pradal και Sofian Meguellati από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας. Μέσω του διαλόγου, των μεθόδων και διαδικασιών της μη τυπικής μάθησης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες και να μάθουν χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Οι νέοι αντάλλαξαν ιδέες για περαιτέρω συντονισμό και συνεργασία μεταξύ τους η οποία θα συμβάλει σε μια πιο ενεργό εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα.
Το ΣυΝΚ θα επεξεργαστεί τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα που εξήχθησαν και θα τα προωθήσει στους διάφορους θεσμούς/φορείς, όργανα του κράτους μας, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συμβάλει στην χάραξη πολιτικής και στρατηγικής για τα θέματα νεολαίας.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Erasmus+ Νεολαίας και εντάσσεται στην Βασική Δράση 3, η οποία υποστηρίζει την προώθηση των στόχων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών (ET 2020, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και Στρατηγική της Ευρώπης 2020). Η αποκεντρωμένη δράση η οποία υποστηρίζεται στα πλαίσια της ΒΔ3 περιλαμβάνει συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου.

ινφο34