Δελτίο Τύπου “Co-Creating Media Literate Youth” Διήμερο εργαστήριο συγγραφής εγγράφου πολιτικής Θέμα: Παραπληροφόρηση και ψευδείς/χαλκευμένες ειδήσεις

  • Αύγουστος 2, 2021
1024 536 Cyprus Youth Council

Λευκωσία, 02 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

“Co-Creating Media Literate Youth”

Διήμερο εργαστήριο συγγραφής εγγράφου πολιτικής

Θέμα: Παραπληροφόρηση και ψευδείς/χαλκευμένες ειδήσεις

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο συγγραφής εγγράφου πολιτικής του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με τίτλο «CoCreating Media Literate Youth: Παραπληροφόρηση και ψευδείς/χαλκευμένες ειδήσεις», στο πλαίσιο του προγράμματος “Co-Creating Media Literate Youth” που διοργανώθηκε στις 30 (διαδικτυακά) & 31 Ιουλίου (δια ζώσης) στο ξενοδοχείο Radisson Blu στην Λάρνακα.

 

40 Νέοι και Νέες, προερχόμενοι τόσο από Οργανώσεις μέλη του ΣυΝΚ όσο και ανέντακτοι/ανέντακτες νέοι/νέες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από την έναρξη του, υπό την καθοδήγηση των Εκπαιδευτών του ΣυΝΚ και μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Μάθησης και συζητήσεις με τους υπόλοιπους/ες νέους/ες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, εξέφρασαν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών/χαλκευμένων ειδήσεων. Συλλέγηκαν απόψεις και συστάσεις για την συγγραφή εγγράφου πολιτικής το οποίο θα τύχει διαχείρισης από το ΣυΝΚ και θα προωθηθεί στους φορείς χάραξης πολιτικής και  στα αρμόδια θεσμικά όργανα στην Κύπρο με θέμα την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών/χαλκευμένων ειδήσεων και τον ρόλο των νέων στην όλη διαδικασία.

 

Στόχος του προγράμματος  ‘’Co-Creating Media Literate Youth’’ είναι να βοηθήσει τους νέους και τις νέες της Κύπρου, καθώς και το ευρύτερο κοινό, να αναπτύξουν ικανότητες γραμματισμού των ΜΜΕ (media literacy), αλλά και να τους προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την παραπληροφόρηση. Στόχοι επίσης του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με το πώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να οδηγήσει στην αύξηση του εξτρεμισμού, του ρατσισμού, του σεξισμού, της μισαλλοδοξίας και της ομοφοβίας καθώς και να προσδιορίσει παραδείγματα όπου οι αντιλήψεις σε συγκεκριμένες θεματικές  όπως τα θέματα φύλου, η κλιματική αλλαγή, τα δικαιώματα των LGBTQI+ ατόμων κ.α. διαδίδονται εσφαλμένα.

 

Επιπλέον, μέσα από το τα δέκα διαδικτυακά εργαστήρια, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2020 & Φεβρουαρίου 2021 για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έγινε η συγγραφή ενός χρήσιμου toolkit με εργαλεία ως προς την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την επαλήθευση γεγονότων. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο  θα παρουσιαστεί μαζί με τα αποτελέσματα όλου του προγράμματος στο τελικό συνέδριο, σε αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ειδικούς, τη νεολαία και το ευρύτερο κοινό.

 

Υλικό από το εργαστήριο μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/media/

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την στήριξη της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Horizon 2020, ως μέρος του Προγράμματος ‘”Co-Inform”.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα “Co-Creating Media Literate Youth”, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο email info@cyc.org.cy ή στο τηλέφωνο 22878316.