Χαιρετισμός Προέδρου

  • Οκτώβριος 22, 2017
605 605 Cyprus Youth Council

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές νέες και νέοι,

Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.), στην οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα μας τα νέα. Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των νέων της Κύπρου για θέματα που τους αφορούν παρέχοντας εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική ενημέρωση, τόσο των οργανώσεων μελών μας, αλλά και ευρύτερα των νέων της χώρας μας.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και το καταστατικό του ΣυΝΚ, τις οργανώσεις μέλη μας, τα διάφορα έγραφα πολιτικής του Συμβουλίου για την νεολαία, τις πολυάριθμες δράσεις μας, αλλά και τις δράσεις των οργανώσεων μελών μας.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας όλων των νέων της Κύπρου από όλες τις κοινότητες και μειονότητες, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις μεταξύ τους αλλά και τις σχέσεις των οργανώσεων μελών. Ενεργός πολιτότητα, συμμετοχή των νέων, προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνική ενσωμάτωση, οικοδόμηση της ειρήνης, εθελοντισμός, μη τυπική και άτυπη μάθηση είναι μερικές από τις θεματικές που ασχολείται το ΣυΝΚ με γνώμονα πάντα το καλό των νέων της Κύπρου. Ως το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας της χώρας καλούμαστε να είμαστε η φωνή των νέων εκπροσωπώντας και προωθώντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους ανεξαρτήτου θρησκείας, καταγωγής, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ζούμε σε μια εποχή της έντονης αμφισβήτησης, αμφιβολίας και κρίσης. Σ’ αυτή την εποχή η απάντηση είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών που θα έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν λόγο, να διεκδικούν και να πράττουν για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ιδιαίτερα εμείς οι νέοι θα πρέπει να λειτουργούμε ως ενεργοί πολίτες, ως φάροι για το κοινωνικό σύνολο. Με τις πράξεις μας θα πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο: σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών, σεβόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας, διεκδικώντας για τον κάθε νέο και νέα της Κύπρου μας.

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου μαζί με τις οργανώσεις μέλη του θα πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και συντονισμένα προς όφελος όλων των νέων της Κύπρου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερο στηριζόμενοι στα δικά μας όνειρα.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Κουρράς

Πρόεδρος

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου