ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A’ | Ιωάννα Δημοσθένους

  • Μάιος 6, 2021
150 150 Cyprus Youth Council

 

 

You are never too young to lead, and we are never too old to learn.” – Kofi Annan

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ | BRIEF BIO

Η Ιωάννα Δημοσθένους είναι νομική σύμβουλος με ειδίκευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία σε θέματα διπλωματίας και διεθνών σχέσεων. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Νόττινγχαμ.

 

Η Ιωάννα είναι η ιδρύτρια και Πρόεδρος της ΜΚΟ “Cyprus Youth DiplomaCY”, της πρώτης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης στην Κύπρο που ασχολείται συγκεκριμένα και αποκλειστικά με τις θεματικές της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων, με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την ένταξή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς επίσης δίνει την δυνατότητα στους νέους και στις νέες της Κύπρου να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν την εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Αξίζει να αναφερθεί πως το Cyprus Youth DiplomaCY θεωρείται πλέον συνεργάτης του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Νεολαίας σε θέματα νεολαίας.

Η Ιωάννα ειδικεύεται επίσης σε θέματα νεολαίας και συνηγορίας σε θέματα δικαιωμάτων των νέων και έχει εργαστεί εθελοντικά (pro bono) τα τελευταία 8 χρόνια σε πολλά τοπικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα με σκοπό την ενδυνάμωση των νέων και την συμμετοχή των νέων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Από τον Ιανουάριο του 2021 ανέλαβε την θέση της Αντιπροέδρου Α΄ στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπροσωπώντας το Cyprus Youth DiplomaCY.

 

Ioanna Demosthenous is a legal advisor specializing in human rights and public international law, with great interest and experience in diplomacy and international relations. She holds an LLB (University of Athens, Greece) and an LLM in Public International Law (University of Nottingham, UK). 

She is the founder and president of Cyprus Youth DiplomaCY, the first and only NGO in Cyprus dealing with thematics of diplomacy and international relations, aiming in empowering young people by including them in decision making structure and mechanisms of the Republic of Cyprus, as well as giving young people the opportunity to influence and shape the foreign policy of Cyprus. It is worth mentioning that Cyprus Youth DiplomaCY is a partner of Cyprus’ Ministry of Foreign Affairs in youth related issues.

Ioanna is also a youth expert and youth advocate working pro bono the past 8 years in many local, national, European and international projects for youth empowerment and youth participation. Since January 2021, Ioanna is the Vice President A’ of the Cyprus Youth Council, representing Cyprus Youth DiplomaCY.

 

WORKING LANGUAGES:

Ελληνικά/Greek, Αγγλικά/English, Γαλλικά/French