Αντιπρόεδρος Α’ | Χριστιάνα Ξενοφώντος

“Να’σαι περήφανος. Η περηφάνια ταιριάζει σ’όλα τα αναστήματα” – Λίλη Ζωγράφου

Η Χριστιάνα Ξενοφώντος είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις. Από το 2015 και για τέσσερα χρόνια εργάστηκε στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ως Λειτουργός Προγραμμάτων και Πολιτικής για τη Νεολαία. Προέδρευσε της Εθνικής Ομάδας Εργασίας για τα θέματα Διαρθρωμένου Διαλόγου με τους Νέους (2015-2019), ενώ από το 2016 είναι στενή συνεργάτιδα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας (European Youth Forum). Το 2015 μέχρι και το 2017 υπήρξε η επίσημη εκπρόσωπος της Νεολαίας της Κύπρου στο Συμβούλιο Νεολαίας της Κοινοπολιτείας. Το 2018 ήταν μία εκ των βασικών ατόμων που συνέβαλαν στη συγγραφή, εκπροσώπηση και υπεράσπιση της υποψηφιότητας της Λευκωσίας για τον τίτλο Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας (Greater Nicosia 2021). Επίσης, από τον Νοέμβριο του 2018 είναι εκλελεγμένο μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας για Αιτήσεις Ένταξης μελών (CBMA). Είναι εξωτερική συνεργάτιδα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και σύμβουλος σε ζητήματα πολιτικής για τη νεολαία καθώς και ενεργό μέλος στις επιτροπές για αναγνώριση και πιστοποίηση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης και του Λειτουργού Νεολαίας. Είναι μέλος της Οργάνωσης Νεολαίας Cyprus Youth DiplomaCY, την οποία και εκπροσωπεί στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και με την οποία από το 2016 συνεργάζεται για τη διοργάνωση του προγράμματος Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων.