Αναζήτηση Συμμετεχόντων: «Youth Academy» του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

  • Νοέμβριος 14, 2016
1024 768 Cyprus Youth Council

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του προγράμματος «Youth Academy» που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6–7 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 11:00 – 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Ωμέγα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στη Λευκωσία.
Γενικές Πληροφορίες:
Περιγραφή:

Το Youth Academy είναι ένα ουσιώδης και αξιόλογο εργαλείο υποστήριξης του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου προς τις Οργανώσεις Μέλη του. Κατά τη διάρκεια του «Youth Academy» θα λάβουν χώρα εργαστήρια που θα επικεντρωθούν σε διάφορες κατηγορίες ξεκινώντας με την επικοινωνία και την ορθή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, τη συμμετοχή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και πολλά άλλα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εκστρατείες και προγράμματα που υλοποίησαν οι οργανώσεις τους, προωθώντας έτσι την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών μεταξύ τους.
Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των Οργανώσεων Μελών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τους, Λειτουργών ή εθελοντών, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και υπηρεσίες τους προς τα μέλη τους και τους νέους γενικότερα.

Προφίλ Συμμετεχόντων:

  • Να είναι ηλικίας 18 – 35 ετών
  • Να έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα νεολαίας και ενδιαφέρον στα πολιτικά δρώμενα
  • Να έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργάνωση Νεολαίας
  • Να είναι ενημερωμένοι για τους σκοπούς και τη δράση της οργάνωσής τους
  • Να είναι σε θέση να εξηγήσουν στους άλλους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωσή τους
  • Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Γλώσσα εργασίας:

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά.

Υποβολή αιτήσεων:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 27 Νοεμβρίου 2016

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2016

Αν υπάρξει μεγάλος αριθμός αιτήσεων προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη γραμματειών και λειτουργών των Οργανώσεων Μελών του ΣυΝΚ.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22878316