Αλλαγές Σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νεολαία λόγω Covid-19

  • Μάρτιος 16, 2020
1024 1024 Cyprus Youth Council

Αγαπητές Οργανώσεις-Μέλη,

Πολλοί από εσάς επικοινωνήσατε μαζί μας με απορίες για τις επιπτώσεις που έχει η εξελισσόμενη κατάσταση με την πανδημία του κορωνοϊού στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νεολαία στα οποία συμμετέχετε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) έχουν ανεβάσει πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους σχετικά με το πως επηρεάζονται τα τρέχοντα Ευρωπαϊκά προγράμματα από την πανδημία, και από τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να την αντιμετωπίσουν.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ:

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/news/information-for-beneficiaries-whose-activities-are-impacted-coronavirus_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

Επίσης, συστήνουμε όπως συλλέξετε και αποθηκεύσετε όλα τα έγγραφα που αφορούν αλλαγές/ακυρώσεις στα προγράμματα και τα ταξίδια σας (αποδείξεις αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων, πολιτικές αεροπορικών εταιρειών για ακυρώσεις, μέτρα τοπικών αρχών για αντιμετώπιση της πανδημίας, πληροφορίες για τους συμμετέχοντες, κλπ).

Με εκτίμηση,

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου