Ευρωπαϊκή Ακαδημία Φόρουμ Νεολαίας

  • Αύγουστος 2, 2016
830 362 Cyprus Youth Council

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Φόρουμ Νεολαίας μεταξύ 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2016 στο Παρίσι, με θέμα  «Ενδυνάμωση, Κινητοποίηση και Διασύνδεση των Νέων». Η Ακαδημία Νεολαίας κατάφερε να φέρει κοντά περισσότερους από 50 νέους από όλη την Ευρώπη. Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Β’ κ. Γιώργος Πολυκάρπου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Νικόλας Χριστοφή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημίας έλαβαν χώρα πολλά παράλληλα εργαστήρια, τα οποία επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πτυχές, όπως την εσωτερική επικοινωνία, την εκπροσώπηση των συμφερόντων των νέων, την υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την συμμετοχή των νέων. Επιπλέον οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καμπάνιες και προγράμματα που τρέχουν στις οργανώσεις τους με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Τέλος, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν θεματικές με βάση τα ζητήματα που απασχολούν τις οργανώσεις τους, με στόχο τη συλλογική σκέψη και εύρεση πιθανών προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης των νέων μέσω της διεθνούς συνεργασίας.