ΑΝΑΒΟΛΗ – Δημόσια διαβούλευση νέων αθλητών με την Πρόεδρο του ΚΟΑ

  • Μάιος 4, 2016
944 755 Cyprus Youth Council

Αγαπητοί φίλοι, ενημερώνεστε ότι η προγραμματισμένη Δημόσια διαβούλευση νέων αθλητών με την Πρόεδρο του ΚΟΑ στις 7 Μαΐου 2016, αναβάλλεται. Θα προγραμματιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, για το οποίο και θα ενημερωείτε.

Προσκαλείστε στον Ανοικτό Διάλογο για τον Αθλητισμό που διοργανώνει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, ο οποίος επικεντρώνεται στη σημασία του Αθλητισμού για την ενδυνάμωση της Νεολαίας. Βασικοί ομιλητές θα είναι η Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και Πρόεδρος του ΚΟΑ, ο κ. Λοΐζος Βασιλείου, Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου. Ο Ανοικτός Διάλογος θα έχει ως βάση τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποίησε το ΣυΝΚ με τίτλο «ο Αθλητισμός έχει την Δύναμη να αλλάξει τον Κόσμο», που σκοπό είχε την ετοιμασία συστάσεων για τον Αθλητισμό.

Τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αποτελέσουν τα θεμέλια για την αναβάθμιση και βελτίωση του υφιστάμενου Εγγράφου Πολιτικής με θέμα τη σημασία του Αθλητισμού για την ενδυνάμωση της Νεολαίας, το οποίο θα κατατεθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου προς ψήφιση από τις Οργανώσεις Μέλη του ΣυΝΚ.

Ο Ανοικτός Διάλογος θα διοργανωθεί το Σάββατο 7 Μαΐου, στις 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Δηλώσεις Συμμετοχής: 22878316
Σελίδα εκδήλωσης στο Facebook