3η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

  • Σεπτέμβριος 5, 2018
forweb
1016 1024 Cyprus Youth Council

Οι νέοι και οι νέες της Κύπρου, διαμόρφωσαν με τη ψήφο τους την ημερήσια διάταξη της 3ης Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
«Η ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαμόρφωση της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της Ένωσης»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και μείωση της γραφειοκρατίας»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Νέοι Τρόποι και Μορφές Εργοδότησης: Οι προκλήσεις για τη γενιά των Millennials»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«Λειψυδρία στην Κύπρο: ο ρόλος, οι ευθύνες και οι ενέργειες των πολιτών και της πολιτείας για την αειφορική διαχείριση του νερού»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«Σύγχρονο Σχολείο: ανταπόκριση στις ανάγκες όλων των παιδιών/νέων, λαμβανομένης υπόψιν της διαφορετικότητας των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών υποβάθρων των παιδιών/νέων»

 

telika-themata-02

telika-themata-05

telika-themata-06

telika-themata-03

telika-themata-04