2ο EU Youth Conference του 9ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία!

  • Ιούλιος 21, 2022
1024 682 Cyprus Youth Council
📣Tο 2ο EU Youth Conference του 9ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, μεταξύ 11 και 13 Ιουλίου στην Πράγα υπό την Προεδρία της Τσεχίας.
🎯Σκοπός του EU Youth Conference ήταν να εμπλέξει τους νέους/τις νέες και τους/τις υπευθύνους υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την καθιέρωσης καλών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία Κοινωνιών Χωρίς Αποκλεισμούς (Ευρωπαϊκός Στόχος για τη Νεολαία #3) καθώς και μια Βιώσιμη Πράσινη Ευρώπη (Ευρωπαϊκός Στόχος για τη Νεολαία #10).
🇨🇾 Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου εκπρoσώπησαν οι:
Ανδρέας Κυπριανίδης – Λειτουργός Προγραμμάτων και Πολιτικής
Ντέμη Καβαλιέρου – Youth Ambassador for the EU Youth Dialogue
Χριστίνα Παπαπολυβίου – Youth Ambassador for the EU Youth Dialogue
Επίσης η Χριστιάνα Ξενοφώντος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαικού Φόρουμ Νεολαίας, συμμετείχε σε συζήτηση πανελ, σημειώνοντας ότι οι νέοι και οι νέες αποτελούν το παρόν και έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, αλλά ταυτοχρόνως έχουν την ανάγκη να εμπνευστούν από την κοινωνία!
‼️ O Διάλογος της ΕΕ για τη Νεολαία αποτελεί ένα μηχανισμό διαλόγου ανάμεσα στους νέους/ες και τους φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι απόψεις και οι ανάγκες των νέων και των οργανώσεων νεολαίας λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των πολιτικών της ΕΕ για τη νεολαία.
Έχετε και εσείς την ευκαιρία να να συμμετάσχετε στη διαδικασία.
Πως❓👇
Πέστε μας τη γνώμη σας για το πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για μια πιο βιώσιμη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς: